AAVA


Avoin väylä ammattiin

Hankkeen lyhyt kuvaus

Hankkeen aikana hankeverkostossa mukana olevat organisaatiot kehittävät avoimen koulutustarjotinmallin. Koulutustarjotin muodostuu opintomoduuleista, joiden avulla voi opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Kehittämisen kohteena on myös opiskelijoiden ohjaus, jotta he pystyvät hyödyntämään koulutustarjotinta mahdollisimman tehokkaasti.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristö- ja koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Sen avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat.

Toimenpiteet

  • Opintomoduulien laadinta yhteiselle koulutustarjottimelle
  • Osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen kehittäminen
  • Ohjaustoiminnan kehittäminen tukemaan opiskelijoiden siirtymistä opintopolulla koulutustarjotinta hyödyntäen

Toteutusaika

4.5.2015–31.12.2017

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Koordinointi

Turun kaupungin sivistystoimiala

Lisätietoja

projektisuunnittelija Mervi Leino | 044 7704 213 | mervi.leino@sskky.fi

http://www.koulutustakuu.fi/aava/

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta