Digiwork


Lähtötilanne

Työpaikkaohjaajilla ja -kouluttajilla ei ole kaikilta osin vielä riittävää mobiiliosaamista ja uskallusta yhteydenpitoon esim. Skypen välityksellä, vaan mobiilisti tapahtuva opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan tiedon-, materiaalin- ja kokemusten vaihto on jäänyt teknisesti työpaikalla opiskelijan varaan. Myös opiskelijat voisivat hyödyntää nykyistä enemmän erilaisia digitaalisia välineitä mm. opittujen asioiden dokumentoinnissa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää DIGIKOUTSI-toimintamalli työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseksi digitaalisilla ratkaisuilla. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön uutta digiteknologiaa työpaikkojen, opiskelijoiden ja oppilaitosten väliseen viestintään, ohjaukseen, yhteydenpitoon, osaamisen kehittämiseen ja opitun osaamisen dokumentointiin. Hanke vastaa työpaikkojen esille nostamaan tarpeeseen kehittää osaamista mobiiliohjauksen toteuttamiseen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua tuetaan työpaikkakouluttajien verkkokoulutuksella.

DIGIKOUTSI-toimintamalli muodostuu seuraavista alatavoitteista

  1. Työpaikkojen digikoutsien ohjausosaamisen ja siihen liittyvien toimintamallien kehittäminen
  2. Opiskelijat ja työelämä mukana ohjausmenetelmien kehittämistyössä
  3. Työpaikkakouluttajien koulutuksen toteutus verkossa
  4. Digikoutsien vertaisryhmä verkossa

Kesto

2016–2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Verkosto

Sataedu, Winnova ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Reija Kiviluoto | 0447704 532 | reija.kiviluoto@sskky.fi