Henkilökohtaista!


Hankkeen lyhyt kuvaus

Henkilökohtaista! – hankkeen toimenpiteenä päivitetään ammattiopiston henkilökohtaistamisprosessia aikuisten ja nuorten koulutukseen sopiviksi. Päivittäminen tehdään yhteistyössä laatutyöryhmän sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Lisäksi päivitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallit ja ohjeet.

Tavoitteet

Henkilökohtaista! -hankkeen tavoitteena on kehittää yhteinen henkilökohtaistamisen toimintamalli. Toimintamallin kuvauksessa hyödynnetään aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamisprosessia sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamalleja ja osaamista nuorisoasteen henkilökohtaistamiskäytäntöjen perustana. Aikuiskoulutuksen ja nuorisoasteen välisiä raja-aitoja puretaan kehittämällä valituille pilottialoille yhteisiä oppimisympäristöjä ja opintokokonaisuuksia.

Toimenpiteet

Hankkeessa kuvataan osaamiskortteihin vaihtoehtoisia osaamisen hankkimistapoja esim. työssä, verkossa, harrastuksissa. Toimintatapoja pilotoidaan aikuisten ja nuorten yhteisissä koulutustapahtumissa. Opiskelijoita valmennetaan oman osaamisen näkyväksi tekemiseen esim. Wilman oppimispäiväkirja. Opettajia perehdytetään henkilökohtaistamisprosessiin ja toimintatapoihin ennen uusien opiskelijoiden saapumista.

Toteutusaika

4.11.2016–31.12.2017

Rahoittaja

Opetushallitus

Koordinointi

Turun kaupungin sivistystoimiala

Lisätietoja

projektisuunnittelija Mervi Leino | 044 7704 213| mervi.leino@sskky.fi

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/362-2/