HOI!


Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen

Lyhyesti hankkeesta

HOI! – hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta yksilöllisyyden vastapainoksi. Hankkeessa vahvistetaan alakohtaisen yhteenkuuluvuuden muodostumista opintojen eri vaiheissa olevien opiskelijoiden kesken. Tavoitteena on sitouttaa opiskelijat opintoihin ja vahvistaa ammattiylpeyden tunnetta. Osa toimenpiteistä toteutetaan koko oppilaitoksessa, osittain hankkeen pilottialana toimii kone- ja tuotantotekniikka. Opiskelijat osallistuvat hankkeen kehittämistyöhön ja toiminnan suunnitteluun.

Tavoitteet

HOI! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä tilanteessa, jossa jatkuva haku, toistuvat opintojen aloitusajankohdat ja henkilökohtaistaminen lisäävät yksilöllisyyttä ja opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja. Hankkeessa vahvistetaan koko oppilaitoksen yhteisöllisyyttä yksilöllisyyden ja eri aikaan tapahtuvien opintojen ja digitaalisuuden vastapainoksi.

Toimenpiteet

Kehitetään koko oppilaitokseen alauttamisen toimintamallia, joka sisältää toimenpiteitä omaan alaan ja opintoihin kiinnittymisestä. Alauttamista tuetaan esimerkiksi perustamalla ns. alojen ”kotipesiä”, joissa opiskelijat voivat työskennellä yhdessä.

Lisätään opiskelijakunnan ja johdon välistä yhteistyötä järjestämällä esimerkiksi yhteisiä suunnittelupajoja, joissa sovitaan toimintatavoista.

Kehitetään tutor-toimintaa niin, että erilaisille opiskelijoille löytyy mielenkiintoisia mahdollisuuksia toimia tutorina.

Toteutusaika

13.12.2017–31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Koordinointi

Turun kaupungin sivistystoimiala

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi

Opetushallitus