Hygge


Hyvinvointiteknologia hyödyksi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on hyvinvointiteknologian alan pedagogisen palveluprosessin ja kokonaisuuden kehittäminen. Tavoitteena on yhdistää erilaiset oppimisympäristöt, osaamisen hankkimisen tavat, tekniikka ja kokeilut opiskelijan oppimispolun näkökulmasta yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Hankeverkostossa on tavoitteena mallintaa kyseinen kokonaisuus ja opiskelijan oppimispolku. Salon seudun ammattiopistossa on syksyllä 2020 tiedon ja viestinnän koulutusohjelmassa uutena alkava hyvinvointiteknologian asentajan koulutus alkaa sekä sosiaali- ja terveysalan keväällä 2020 alkava valinnainen tutkinnonosa Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä.

Toimenpiteet

 • Jatkokehitetään ja hyödynnetään jo kehitettyjä hyvinvointiteknologian avoimia oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä osana hyvinvointiteknologian palvelu- ja osaamispolkua.
 • Hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä palvelupolun mallissa, mikä lisää paikkaan sitomatonta oppimista
 • Tutkintojen välisten yhtymäkohtien löytäminen mahdollistaa sen, että hyvinvointiteknologian sisällöt voivat tukea ja täydentää toisen alan tutkinnon suorittamista.
 • Kontaktoidaan yhteistyöstä kiinnostuneita hyvinvointiteknologian yrityksiä alueellisesti. Kartoitetaan työelämäkumppaneiden tarpeita.

Hankeverkosto

 • WinNova Länsirannikon Koulutus Oy (koordinaattori)
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
 • Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Kesto

1.11.2019 – 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus, 90%

Lisätiedot

Kaisa Järvinen | 044 7704 581 | kaisa.jarvinen@sskky.fi