INNOHEIMO


yksilöllisille yrittäjyyden poluille yhteisöllisyyden kautta rajat rikkoen

Tavoitteet

INNOHEIMO-hankkeen kehitystavoitteena on kehittää ja kokeilla oikea-aikaisia ohjausmalleja yrittäjyyteen sekä rajoja rikkovia, yhteisöllisyyteen ja asiakaskokeiluihin perustuvia uudenlaisia yrittäjyyden oppimisratkaisuja, -ympäristöjä sekä INNOHEIMO-yhteisöjä yhteistyössä työelämän ja verkostokumppaneiden kanssa.

Kehittämisverkosto

Salon seudun ammattiopisto (koordinoija), Raseko, Novida, Turun sivistystoimiala (lukio, ammatillinen koulutus), Turun AMK

Toimenpiteet

Hankkeessa:

 • Kehitetään yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan kannustavia ohjauksen toimintamalleja oppilaitoksiin.
 • Vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön yrittäjyyden ohjausosaamista polkuopinnoista oppilaitoksessa, toiseen koulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen siirtymisen tukemiseksi.
 • Kehitetään oppilaitoksiin uudenlaisia mahdollisuuksia opiskella yrittäjyyden kautta ja kokeilla yrittäjyyttä:
  • kehitetään oppilaitoksiin INNOHEIMO-yhteisön toimintaa yhden alan ja/tai usean eri koulutusalan yhteisinä oppimistiimeinä asiakasprojektien kautta
 • Kokeillaan ja kehitetään uusia laajempia polkuopintoja yrittäjänä -toimintamalleja: loma-ajanyrittäjyys ja omistajanvaihdosyrittäjyys.
 • Kehitetään poikkialaista tiimiopettajuuden mallia oppimistiimien valmentamiseen
 • Kehitetään yrittäjyyden oppimisen ekosysteemi, jossa eri organisaatioiden, oppimisympäristöjen ja työelämän rajat on purettu. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida työelämän keskelle sijoittuvia, uudenlaisia yrittäjyyden edistämistä tukevia organisaatioiden innovaatioympäristöjä opiskelijoille.
  • kehitetään uutta rajat rikkovaa toimintamallia työelämältä tulevien toimeksiantojen vastaamiseen ja niiden toteuttamiseen
  • luodaan koulutusasteet ylittävä (korkeakoulu, toinen aste) yritysalumniverkosto
 • Kehitetään vertaisoppimista ja -kehittämistä verkostossa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmän muodostavat toisen (ammatillinen ja lukiokoulutus) ja korkea-asteen opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Tulokset

Hankkeessa saavutetaan seuraavat konkreettiset tulokset:

 • Oppilaitosten käytössä on uudenlaisia toimintamalleja opiskelijoiden yrittäjyysohjaukseen ja/tai jatko-opintoihin, työelämään hakeutumiseen.
 • Opettajien ja hankeverkoston toimijoiden yrittäjyyteen kannustava ohjausosaaminen on kehittynyt.
 • Yrittäjyyden polkuopintojen tunnettavuus on lisääntynyt ja toimijoiden välinen sidosryhmäyhteistyö vahvistunut.
 • Oppilaitoksiin on syntynyt asiakasprojekteihin perustuvia INNOHEIMO-yhteisöjen toimintamalleja.
 • Oppilaitoksissa on käytössä erilaisia kokeilevia yrittäjyysmalleja.
 • Oppilaitoksissa on käytössä laajemmat polkuopinnot yrittäjyyteen, kuten loma-ajanyrittäjyys ja omistajanvaihdosyrittäjyys.
 • On syntynyt toimintamalli verkostoyhteistyön rajat rikkovaan yrittäjyys- ja innovaatioympäristöön.
 • On syntynyt tiimiyrittäjyyden malli, jossa toimintaa kehitetään lean startup-yrittäjyyden kautta.
 • Opiskelijoiden siirtymävaiheet jatko-opintoihin/töihin helpottuvat.
 • On syntynyt yritysalumniverkoston toimintamalli ja työelämän ohjausosaaminen on kehittynyt oppilaitosyhteistyöhön.
 • Opiskelijoiden elinikäisen oppimisen taidot, hyvinvointi ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat lisääntyneet ja tutkintojen läpäisy on parantunut.
Opiskelijan yrittäjämäinen osaaminen on kehittynyt (mahdollisuuksien näkeminen, vastuullisuus, innovatiivisuus).

Projektin kesto

1.5.2018 – 31.3.2021

 

Facebook

https://www.facebook.com/innoheimohanke/

 

Esittelyvideo

Youtube

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Lisätiedot

kehittamistoiminta@sskky.fi

Innoheimo kuvina

Lataa pdf

Innoheimo
Vipuvoimaa EU:lta
Euroopan sosiaalirahasto