Innostamo


INNOSTAMO tähtää verkostoyhteistyöllä Varsinais-Suomen menestykseen. INNOSTAMO mahdollistaa uudenlaiset avaukset yrittäjyyden oppimiseksi. Se toimii yrittäjyyden poikkialaisena kohtaamispaikkana yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Tavoitteet

INNOSTAMON tavoitteena on kehittää maakunnallisesti yrittäjyyttä ja yrittäjyyden oppimista tukevia uudenlaisia oppijakeskeisiä ja poikkialaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä ja niihin liittyviä toimintatapoja sekä palveluja verkostoyhteistyöllä opiskelijoiden siirtymävaiheita tukemaan.

Salon seudun koulutuskuntayhtymä toimii hankkeen koordinoijana. Hankkeen osatoteuttajia ovat Turun kaupungin sivistystoimiala/Turun ammatti-instituutti ja Turun lyseon lukio, Turun AMK/liiketalous, ICT ja bioalat, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä/Liedon ammatti- ja aikuisopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeessa

 • rakennetaan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen INNOSTAMO -verkoston toimintamalli huomioiden olemassa olevat yrittäjyyskasvatuksen ryhmät
 • kehitetään toimintamalli yrittäjyyden asiantuntijuuden jakamiseksi ja soveltamiseksi
 • kehitetään yrittäjämäisen oppimisen oppimisympäristöjä huomioiden tulevaisuuden yrittäjyyden liiketoimintamallit sekä jo olemassa olevat yrittäjyyden oppimisen muodot
 • kehitetään oppilaitosten rajat ylittäviä yrittäjyyskoulutuspolkuja ja koulutuspalveluja

Hankkeen kohderyhmänä toimivat toisen asteen opiskelijat (ml. aikuisopiskelijat, lukiokoulutuksessa olevat, erilaiset oppijat), jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat oppilaitoksen johto ja opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä maakunnan työelämän ja yritysten edustajat.

Toimenpiteet

 1. INNOSTAMOVERKOSTO – maakunnallinen oppilaitosrajat ylittävä, yrittäjämäisen oppimisen verkoston toimintarakenteen kehittäminen
 2. INNOSTAMOMENTORI – yrittäjyyden asiantuntijuuden jakaminen, soveltaminen ja kehittäminen
 3. INNOSTAMO OPPIMISYMPÄRISTÖT - yrittäjämäisen oppimisen poikkialaiset kohtaamiset ja jatkuva uuden innovointi ja kehittäminen työvaltaista oppimista hyödyntäen yritys- ja oppilaitosyhteistyössä
 4. INNOSTAMOPALVELUT – yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutuspalvelujen, rajat ylittävien yrittäjyyskoulutuspolkujen kehittäminen

Tulokset

 • Yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen INNOSTAMO- toimintamalli, joka tukee opiskelijoiden siirtymävaiheita sekä kehittää oppilaitosten yrittäjämäistä toimintakulttuuria
 • Uusia, poikkialaisia INNOSTAMO -yrittäjyyden oppimisympäristöjä, joissa huomioidaan tulevaisuuden liiketoimintamalli ml. Pop Up Innostamo sekä jo olemassa olevat yrittäjyyden oppimisen muodot
 • INNOSTAMO MENTORI -toimintamalli opettajien yrittäjyyspedagogisen osaamisen kehittymiseksi sekä työelämäyhteistyön edistämiseksi sekä opiskelijan yrittäjämäisen osaamisen kehittymiseksi
 • INNOSTAMO PALVELUT -toimintamalli opiskelijan, opettajan/kouluttajan työelämä-, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen sekä oppilaitosrajat ylittävän yrittäjyyskoulutuspolun kehittymiseksi

Projektin kesto

1.1.2015 – 30.6.2017

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Lisätiedot

Jaana Nyström | 044 7704 590 | jaana.nystrom@sskky.fi

Facebook

https://www.facebook.com/innostamopopup

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta

Innostamo oppilaitosten kokemuksia yrittäjyyden oppimisesta eri menetelmin