Killat avoimesti verkossaMitä on Kiltakoulut-toiminta?

Kiltakoulut-pedagogiikalle ja toiminnalle on ominaista seuraavat piirteet:

 • Tiimioppiminen, yhteisöllisyys ja hyvä yhteishenki
 • Vertaisoppiminen ja tutortoiminta
 • Asiakas- ja projektityöt, työvaltaisuus ja työelämän toimintatavat
 • Yrittäjyys ja yritteliäisyys
 • Digitalisaation hyödyntäminen oppimisen tukena (blogit, facebook jne.)
 • Turvallinen oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja ja niistä opitaan
 • Opiskelijoiden vahvuuksien näkeminen, opiskelijalähtöisyys ja ammattiylpeys
 • Aidot, yksilölliset opintopolut
 • Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen

Tutustu Kiltaopen käsikirjaan: https://issuu.com/johrin/docs/kiltakoulu-esite-netti

Killat avoimesti verkossa -hanke jatkaa työvaltaista oppimista, työelämälähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä korostavan Kiltakoulut-toimintamallin kehittämistä ja tulosten hyödyntämistä uusissa oppilaitoksissa ja uusilla aloilla käyttäen 11/2017 julkaistavia Kiltaopen osaamismerkkejä. Uutta kehittämistä tehdään eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen verkossa tapahtuvassa yhteistyössä painottuen uusien laajojen tutkintojen aineistojen avoimeen jakamiseen ja yhteisopettajuuteen verkon välityksellä.

Tavoitteet Salon seudun ammattiopistossa

 • Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä, vertaiskehittämistä ja –oppimista saman alan Kiltakoulut -toimintaa toteuttavissa oppilaitoksissa. Pilottialoina toimivat hius- ja kauneudenhoitoala sekä uutena toimijana ravintola- ja cateringala.
 • Laaja-alaisten tutkinnon osien valinnaisuuden toteuttamisen kehittäminen Kiltakoulut-mallin mukaisesti.
 • Tavoitteena on toimia mentorina opiskelijoiden digiosaamisen kehittämisessä.
 • Tavoitteena on kartoittaa ja ottaa käyttöön uusia digitaalisia välineitä oppimisen tueksi.

Toimenpiteet

 • Suunnitellaan ja toteutetaan yhteisiä, digitaalisia oppimispäiviä oppilaitosten kesken.
 • Järjestetään alojen yhteisiä oppimistapahtumia ja webinaareja.
 • Kehitetään Kiltakoulut-toimintamallia omassa oppilaitoksessa.
 • Suunnitellaan uusien, laaja-alaisten tutkinnonosien toteuttamista ja kuvataan toteutuksen toimintamalli.
 • Toimitaan mentoreina uusille Kiltatoimijoille.
 • Kehitetään digityökaluja ja opettajien ja henkilöstön digiosaamista.

Toteuttajat

 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (koordinoija)
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Amisto
 • Hevosopisto Oy
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätietoa

Kiltakoulut-toiminnasta: www.kiltakoulut.fi

Rahoittaja

Opetushallitus, 75%

Kesto

13.12.2017 – 31.12.2019

Lisätiedot Kiltatoiminnasta ja -hankkeesta

 • Johanna Rintanen, visualistit, johanna.rintanen@sskky.fi
 • Pia Kiikeri, hiusala, pia.kiikeri@sskky.fi,
 • Matti Tuomi, ravintola- ja cateringalat, matti.tuomi@sskky.fi
 • Reija Kiviluoto, kehittämistoiminta reija.kiviluoto@sskky.fi
Opetushallitus