KoneDigi


KoneDigi- hankkeen tavoitteena on digitaalisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen kone- ja tuotantotekniikan alalle yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Keskeistä hankkeessa on asiakaslähtöisen osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen.

Tavoitteet

  • kehittää ja ottaa käyttöön monipuolisia opiskelijoiden tarpeita palvelevia ja digitaalisuutta hyödyntäviä oppimisympäristöjä kone- ja tuotantotekniikan alalle
  • vahvistaa ja monipuolistaa oppilaitoksen henkilökunnan digiosaamista ja siihen liittyvää ohjausosaamista ja digitaalisten välineiden käyttöä

Tavoitteissa ja niiden toteutuksessa on läpileikkaavana näkökulmana reformin edellyttämät rakenteelliset muutokset.

Toimenpiteet

  • Luodaan hankeverkoston yhteinen digitaalinen materiaalipankki, joka toimii samalla yhteisen dokumentoinnin ja jakamisen alustana. Parastetaan hankeverkoston oppilaitosten hyviä käytäntöjä omaan käyttöön.
  • Motivoidaan opetushenkilöstöä ja työpaikkoja käyttämään digipedagogisia sovelluksia. Valmennetaan kone- ja tuotantotekniikan opetus- ja ohjaushenkilöstö digitaalisten ratkaisujen käyttöön, jatkokehitykseen ja uudenlaisiin pedagogisiin työtapoihin.

Tulokset

  • Kaikille avoin digitaalinen materiaalipankki opetusmenetelmistä, malleista ja materiaaleista. Uudet oppimisen tilat huomioivat reformin edellyttämät toimintatapojen muutokset.
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaaminen on vahventunut ja oppilaitoksen, henkilöstön ja työelämän yhteistyö on tiivistynyt.

Kesto

13.12.2017-31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus (75%)

Lisätiedot

Taina Kallus | 044 7704 693 | taina.kallus@sskky.fi

Toteuttajat

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (koordinaattori), Ammattiopisto Tavastia, Valkeakosken Ammatti- ja aikuisopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä Sedu, Salon seudun Koulutuskuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU ja SASKY Koulutuskuntayhtymä