Kototakuu-kaikki jatkoon


Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen kehittämishanke

KOTOTAKUU- hanke keskittyy kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen kehittämiseen osana valtakunnallista Kotona Suomessa hankekokonaisuutta. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on nopeuttaa koulutukseen ja työhön pääsyä kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Hankkeessa tuetaan ja lisätään työelämän valmiuksia vastaanottaa ja ohjata eri poluilta tulevia maahanmuuttajia.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa jokaisella kotoutumiskoulutuksen päättäneellä maahanmuuttajalla on jatkopolku kotoutumiskoulutuksen päättyessä. Jatkopolku voi olla työpaikka, koulutuspaikka tai joku muu vaihtoehto, jossa jatkaa joko ammatin opiskelua, suomen kielen oppimista, työllisyysvalmiuksien vahvistamista tai muuten yhteiskunnan toimintaan osallistumista esim. vapaaehtoistyössä. Jatkopolut ja niiden tueksi kehitetyt käytännöt ja materiaalit muodostavat kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen KOTOTAKUU toimintamallin.

Hankkeessa tuetaan ja lisätään työelämän valmiuksia vastaanottaa, ohjata ja perehdyttää eri poluilta tulevia maahanmuuttajia. Tavoitteena on, että työpaikkaohjaajilla on osaamista ja käytettävissä monipuolista perehdytysmateriaalia, joka nopeuttaa ja helpottaa työtehtävien oppimista ja on kustannustehokasta myös työpaikoille. Tavoitteena on myös keventää ja tukea työpaikkojen ohjaustyötä.

Toimenpiteet

  • Toimintamallin ja vaihtoehtoisten jatkopolkujen suunnittelu ja kuvaaminen
  • Tuki- ja ohjauspalvelujen kehittäminen jatkopoluille
  • Polkuverkoston rakentaminen yhdessä ns. kummityöpaikkojen kanssa
  • Alueellisen toimijayhteistyön vahvistaminen

Toteutusaika

1.10.2016–31.3.2019

Hanketta toteuttavat

Salon seudun ammattiopisto (koordinaattori) ja Salon kaupunki.

Lisätietoja

Kirsi Tontti | kirsi.tontti@sskky.fi | 044 7704656 | Salon seudun ammattiopisto

Terhikki Lehtonen | terhikki.lehtonen@salo.fi | 044 7782050 | Salon kaupunki

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Kototakuu