Lentoon!


Opiskelijoiden yhteisöllisyyden kehittäminen

Tavoitteet

 • Lentoon! -hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä toteutettaessa joustavia opinto- ja tutkintopolkuja. Tavoitteena on ketterää kehittämistä hyödyntämällä kokeilla eri näkökulmista tapoja lisätä opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä koulutusrajoja purkamalla. Hankkeen eri toimenpiteisiin voi osallistujia nuoriso- ja aikuispuolen opiskelijoita sekä useiden eri alojen opiskelijoita.
 • Kehitetään koulutuksen järjestäjän toimintakulttuuria yhteisöllisyyttä lisäävään suuntaan esimerkiksi tukemalla opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien osallisuutta, kohtaamista ja kiinnittymistä sekä verkostoitumista.
 • Kehitetään yhteisöllisyyttä ja opiskelijahyvinvointia yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Huomioidaan opiskelijan elämänhallinnan kokonaisuus hyvinvoinnin edistämisessä.

Toimenpiteet Salon seudun ammattiopistossa

 • Kehitetään asiakaslähtöinen Amisdigittäjät- ja tubettajat -pedagoginen toimintamalli opiskelijalta opiskelijalle suuntautuvan tiedonkulun, osallistumisen ja projektioppimisen tukemiseen sekä oppilaitoksen yhteisöllisyyden toimintakulttuurin vahvistamiseen.
 • Kootaan poikkialaisia opiskelijaryhmiä, joissa toimii sekä nuoria että aikuisia. Ryhmät osallistuvat oppilaitoksessa (osana omia opintoja) tiedottamiseen, tapahtumien järjestämiseen ja yleisesti oppilaitoksen kehittämistyöhön hyödyntäen digitaalista osaamista. Poikkialainen opiskelijaryhmä haetaan joka vuosi opiskelujen alkaessa ja ryhmä(t) toimivat koko lukuvuoden tehtävässään.
 • Hankkeessa toimintamallin toiminnot opinnollistetaan ammattitaitovaatimusten mukaisesti osaksi tutkinnon osien suorittamista. Lisäksi järjestään opiskelijoille ja henkilöstölle yhteisiä tulevaisuusverstaita ja vahvistetaan yrittäjämäisiä toimintatapoja koko oppilaitoksessa.
 • Kaikki kehittäminen tehdään vertaismentoroinnin perustein. Opiskelijat ovat hankkeessa keskeisessä roolissa mukana kehittämässä niitä toimintamalleja, jotka parhaiten tukevat heidän opintojensa etenemistä. Opiskelijoilla on vahva rooli olla mukana ideoimassa, testaamassa, kommentoimassa ja jatkokehittämässä uusia toimintatapoja mukana oleville oppilaitoksille.

Toimenpiteet yhteistyöoppilaitoksissa

 • Vahvistetaan ja kehitetään eOppiminen ja eSport-koulutusta.
 • Luodaan SCRUM pedagoginen lähestymistapa merkonomien koulutukseen.
 • Tuloksena on kokeiltu ja kehitetty uudenlainen Amisdigittäjät- ja tubettajat -pedagoginen oppimisratkaisu opiskelijalta opiskelijalle suuntautuvan tiedonkulun ja osallistumisen tukemiseen, jolloin oppilaitoksessa toimii poikkialaisia, nuorista ja aikuisista koostuvia ”Amistubettajat & Amisdigittäjät” -ryhmiä.
 • On edistetty asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä oppilaitoksessa, jolloin opiskelijoita on ohjattu entistä itsenäisempään omien opintojen suorittamiseen.
 • Ryhmien tekemät aidot työtehtävät ovat opinnollistettu osaksi ammattitaitovaatimuksia ja tutkinnon osien suorittamista.
 • On järjestetty yhteisiä poikkialaisia tulevaisuusverstaita tubettajille, digittäjille ja henkilöstölle yhteistyössä työelämän kanssa oppilaitoksen kehittämiseksi.
 • Oppilaitoksessa on vahvistettu yrittäjämäisiä toimintatapoja.
 • Toimintamalli on levitetty verkostokumppaneille.
 • Syntynyt toimintamalleja eri alojen opiskelijoiden kanssa tehdystä työstä oppilaitosrajat ylittävällä toiminnalla. Mallit on viety hyvät käytänteet sivustolle.
 • Hankkeen aikana opetushenkilöstö saa käyttöönsä monenlaisia eri menetelmiä, joiden avulla hankkeen tavoitteena olevien opiskelijoiden joustavien ja henkilökohtaisten opintopolkujen, opiskelijoiden ryhmäyttämisen ja osallisuuden kokemisen tunne lisääntyy. Vertaismentoroinnilla on hankkeessa keskeinen rooli.

Tulokset

 • Tuloksena on kokeiltu ja kehitetty uudenlainen Amisdigittäjät- ja tubettajat -pedagoginen oppimisratkaisu opiskelijalta opiskelijalle suuntautuvan tiedonkulun ja osallistumisen tukemiseen, jolloin oppilaitoksessa toimii poikkialaisia, nuorista ja aikuisista koostuvia ”Amistubettajat & Amisdigittäjät” -ryhmiä.
 • On edistetty asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä oppilaitoksessa, jolloin opiskelijoita on ohjattu entistä itsenäisempään omien opintojen suorittamiseen.
 • Ryhmien tekemät aidot työtehtävät ovat opinnollistettu osaksi ammattitaitovaatimuksia ja tutkinnon osien suorittamista.
 • On järjestetty yhteisiä poikkialaisia tulevaisuusverstaita tubettajille, digittäjille ja henkilöstölle yhteistyössä työelämän kanssa oppilaitoksen kehittämiseksi.
 • Oppilaitoksessa on vahvistettu yrittäjämäisiä toimintatapoja.
 • Toimintamalli on levitetty verkostokumppaneille.
 • Syntynyt toimintamalleja eri alojen opiskelijoiden kanssa tehdystä työstä oppilaitosrajat ylittävällä toiminnalla. Mallit on viety hyvät käytänteet sivustolle.
 • Hankkeen aikana opetushenkilöstö saa käyttöönsä monenlaisia eri menetelmiä, joiden avulla hankkeen tavoitteena olevien opiskelijoiden joustavien ja henkilökohtaisten opintopolkujen, opiskelijoiden ryhmäyttämisen ja osallisuuden kokemisen tunne lisääntyy. Vertaismentoroinnilla on hankkeessa keskeinen rooli.

Rahoittaja

Opetushallitus, 75%

Kesto

4.11.2016 – 31.12.2017

Toteuttajat

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (koordinoija), Salon seudun ammattiopisto ja Yrkesinstitut Practicum

Lisätiedot hankkeesta

Jaana Nyström | jaana.nystrom@sskky.fi
Marjo Koli-Lehto | marjo.koli-lehto@sskky.fi
Hanna Kallioniemi-Leino | hanna.kallioniemi-leino@sskky.fi