Live


Lisää vetovoimaa

Tavoitteet

 • Lisätä tekniikan ja rakentamisen alojen houkuttelevuutta hyödyntämällä ja jatkokehittämällä Vetovoimaa teknologia-aloille -hankkeessa kehitettyjä markkinointimalleja ja toimenpiteitä uusille aloille.
 • Kehittää uusia, innovatiivisia keinoja ja tapoja markkinoida tekniikan ja rakentamisen alojen koulutusta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opiskeleville nuorille, sekä selkeyttää koulutuspolkua toiselta asteelta korkeakouluun.
 • Lisätä opiskelijoiden ja yritysten osallisuutta koulutuksen vetovoimaisuuden vahvistamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Lisätä ja monipuolistaa tekniikan ja rakentamisen alojen yritysten ja toisen asteen oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen konkreettista yhteistyötä.
 • Lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja osallistumista koulutusmarkkinointiin ja yritysyhteistyöhön.
 • Tekniikan, rakentamisen, pintakäsittelyn ja puun koulutusalojen vetovoimaisuus lisääntyy Salon alueella ja Lounais-Suomessa.
 • Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän vanhempiensa tietoisuus tekniikan koulutusaloista sekä työllistymismahdollisuuksista kasvaa.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutusmarkkinointi- sekä yritysyhteistyöosaaminen on lisääntyvät.
 • Oppilaitosten ja työelämän yhteistyö lisääntyy, syvenee ja hankkeen toteutusalueilla otetaan käyttöön uusia yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön muotoja.
 • Yritysten näkyvyys oppilaitoksissa lisääntyy.
 • Siirtyminen ammattikorkeakouluopintoihin tehostuu ja opintojen alkuvaiheen keskeyttämiset jatko-opinnoissa vähenevät.

Toimenpiteet

Otetaan käyttöön ja jatkokehitetään koulutuksen vetovoimaisuuden vahvistamiseen kehitettyjä toimintamalleja hankkeeseen mukaan tulevilla uusilla aloilla. Näitä toimintamalleja ovat mm. Teollisuus TET-jaksot, Teknologia-ilta/yritysten avoimet ovet, teknologiapäivät yläkoululaisille. Hankkeeseen osallistuvat rakentamisen alat, pintakäsittely, puuala, tekninen suunnittelu sekä kone- ja tuotantotekniikka, jotka kaikki tarvitsevat lisää opiskelijoita turvaamaan yritysten kasvavaa työvoiman tarvetta.

Tulokset

 • Tekniikan, rakentamisen, pintakäsittelyn ja puun koulutusalojen vetovoimaisuus lisääntyy Salon alueella ja Lounais-Suomessa.
 • Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä heidän vanhempiensa tietoisuus tekniikan koulutusaloista sekä työllistymismahdollisuuksista kasvaa.
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutusmarkkinointi- sekä yritysyhteistyöosaaminen on lisääntyvät.
 • Oppilaitosten ja työelämän yhteistyö lisääntyy, syvenee ja hankkeen toteutusalueilla otetaan käyttöön uusia yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön muotoja.
 • Yritysten näkyvyys oppilaitoksissa lisääntyy.
 • Siirtyminen ammattikorkeakouluopintoihin tehostuu ja opintojen alkuvaiheen keskeyttämiset jatko-opinnoissa vähenevät.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmän muodostavat yläkouluikäiset nuoret, toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus), nuoret ja nuoret aikuiset (ml. maahanmuuttajat) ja opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella

Kehittämisverkosto

 • Turun kaupungin sivistystoimiala (koordinoi)
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • TAO Turun Ammattiopistosäätiö
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Koneteknologiakeskus Turku Oy

Toteutusaika

1.4.2018-31.10.2020

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää Europan sosiaalirahaston rahoitusta.

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi