MatkaKuvaus

Matka on Salon kaupungin koordinoima, Euroopan Unionin osittain rahoittama maahanmuuttajatyön kehittämishanke, jonka tavoitteena on tehostaa erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien työllistymistä ja kouluttautumista kehittämällä heidän tilanteeseensa sovitettua ohjausta sekä räätälöityjä palveluita. Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työelämän ulkopuolella olevat sekä työttömyysuhan alaiset maahanmuuttajat. Erityiskohderyhminä ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret maahanmuuttajamiehet sekä kotona olevat maahanmuuttajanaiset. Hankkeen osatoteuttajana toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Uudenlaisten räätälöityjen kotoutumista tukevien palvelujen suunnittelu erityiskohderyhmille
  • Kotona olevien maahanmuuttajanaisten osallisuuden lisääminen kodin ulkopuolella mm. uusia oppimisympäristöjä hyödyntäen
  • Työelämätietoutta parantavien selkokielisten palvelujen suunnittelu
  • Salon kaupungin palvelualueiden työkokeilupaikkojen kartoittaminen maahanmuuttajanäkökulma huomioiden
  • Työkokeilun aikainen tuki niin työkokeilijalle kuin työkokeilun tarjoajalle sekä uudenlaisen arviointityökalun luominen työkokeilun jälkeisen palvelutarpeen määrittämiseen

Kesto

1.1.2020 – 30.6.2022

Toteuttajat

Salon kaupunki (koordinoija/ päätoimija) ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Kaisa Järvinen | 044 770 4581 | kaisa.jarvinen@sskky.fi

Projektipäällikkö Nina Miido | 046 923 0844 | nina.miido@salo.fi | Salon kaupunki

Hanke saa Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston tukea.