MODEL


Moving - Doing - Learnig

MODEL -hanke on Salon seudun ammattiopiston kansainvälisiä opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia sekä niihin liittyviä käytäntöjä kehittävä hanke. Hanketta rahoittaa opetushallitus/Erasmus+ ohjelma.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän tavoitteena on kehittää, laajentaa ja monipuolistaa kansainvälistä toimintaa ja yhteyksiä eri oppilaitoksiin ja työelämään sekä vahvistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan ammatillista ja kansainvälisyysosaamista vastaamaan työelämän tarpeita. Ammattiopiston kansainvälisen toiminnan päätavoitteena on tuoda kansainvälistyminen mahdollisimman monen opiskelijan ulottuville opintojen aikana ja sen jälkeen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on:

  • lisätä opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja
  • toteuttaa 40 opiskelijaliikkuvuutta (4-5 vko/jakso) ja 15 henkilöstöliikkuvuutta (n. 7 pv/jakso)
  • yhtenäistää toimintamalleja ja kehittää hyviä käytäntöjä kansainvälisten liikkuvuusjaksojen toteuttamiseen
  • kehittää ammattiopistoon kansainvälisyyspolkuopintoja, mikä mahdollistaa yksilölliset ja joustavat tavat sisällyttää ammatilliseen tutkintoon kansainvälisyysosaamista
  • vahvistaa olemassa olevia kansainvälisiä kumppanuuksia ja yhteyksiä, luoda uusia ja tutustua muiden maiden ammatilliseen koulutusjärjestelmään ja siellä toimivien opettajien ja henkilöstön työhön ja opetusmenetelmiin

Tulokset

Hankkeen kehittämistyön tuloksena oppilaitoksen osaaminen kansainvälisessä yhteistyössä ja liikkuvuusjaksojen toteuttamisessa on lisääntynyt. Salon seudun ammattiopiston liikkuvuustoiminta on lisääntynyt, uusia kumppanuuksia on syntynyt ja kansainväliset, joustavat ja yksilölliset oppimispolut ovat nykyistä helpommin toteutettavissa. Opetushenkilöstön osaaminen eri Euroopan maissa suoritettujen opintojen ja osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kasvanut (ECVET-osaaminen).

Yhteistyökumppanit

Hankkeen partnerioppilaitokset

  • Virossa Tartu Kutsehariduskeskus Tarton kaupungissa (Tartu Vocational Education Centre in Estonia)
  • Espanjassa CIFP PASEO DAS PONTES A Coruñan kaupungissa
  • Espanjassa CIFP Someso A Coruñan kaupungissa
  • Ruotsissa Linden High School Katrineholmin kaupungissa

Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksoja voidaan toteuttaa myös muihin Euroopan maihin.

Rahoittaja

Opetushallitus

Kesto

1.8.2017 – 31.7.2019

Lisätietoja

Reija Kiviluoto | reija.kiviluoto@sskky.fi, | 044-7704532

Tia-Maria Kenni-Lehtonen | tia-maria.kenni-lehtonen@sskky.fi | 044-7704 593

Model
Erasmus
Opetushallitus