NOPPA


Nuorten oppisopimuskoulutuksen edistäminen

Hankkeessa toteutetaan koulutuksen keskeyttäneiden nuorten tilannekartoituksia ja ohjataan heitä suorittamaan tutkintoa oppisopimuksella. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan mahdollisia oppisopimuspaikkoja tiiviissä yhteistyössä koulutuskuntayhtymän henkilöstön tekemien työpaikkakäyntien ja muun työelämäyhteistyön kautta.

Tavoitteet

Kehittää käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla tavoitetaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet alle 25-vuotiaat nuoret.
Kartoittaa nuoren mahdollisuudet suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella.
Rakentaa koulutuskuntayhtymään pysyvä käytäntö, jossa kaikkiin ammatillisen koulutuksen keskeyttäneisiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä sovitulla tavalla ja sovitun ajan kuluttua keskeyttämisestä.
Kehittää yhteistyökäytäntöjä alueella toimivien verkostojen ja työnantajien kanssa.

Toimenpiteet

Otetaan yhteyttä nuoriin, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa.
Suunnitellaan yksilöllisiä opintopolkuja.
Järjestetään erilaisia infoja, mm. PopUp-koulutusinfot.
Osallistutaan koulutusta esitteleviin tapahtumiin (mm. KesäDuuni –tapahtuma)
Tehdään yhteistyötä nuorten ohjaustyötä tekevien tahojen kanssa.

Toteutusaika

28.4.2015–31.12.2016

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi

Salon seudun ammattiopisto | kehittämistoimintatiimi

Lisätietoja

projektisuunnittelija Petro Väyrynen | 044 7704 264 | petro.vayrynen@sskky.fi