NUOTTA


Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille

NUOTTA-hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten ja muiden aliedustettujen ryhmien, kuten romanien ammatillisia opintoja ja työllistymistä työvoimaa tarvitseville aloille.

Hankkeessa kehitetään

  • Ammatilliseen koulutukseen hakeutumista
  • Opintojen etenemistä tukevia pedagogisia menetelmiä ja materiaaleja
  • Kulttuurista osaamista oppilaitoksissa ja työpaikoilla

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi

  • Suomen kielen tuki opintojen aikana
  • Materiaalien kokoaminen ja kehittäminen opintojen tueksi
  • Tukimuotojen kehittäminen työssäoppimispaikan etsimiseen ja työssäoppimisen käynnistymiseen
  • Tukimuotojen kehittäminen opiskelutehtäviin, työsalityöskentelyyn ja tutkinnon suorittamiseen
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen kohderyhmän ohjaamisessa ja opettamisessa
  • Työpaikkojen ohjaajien osaamisen vahvistaminen ohjaustyössä

Hankkeen tuloksena kohderyhmälle suunnattu ohjaus ammatilliseen koulutukseen on kehittynyt ja koulutukseen haetaan ja päästään aikaisempaa sujuvammin. Opintojen tueksi on olemassa riittävästi monipuolista tukea ja pedagoginen osaaminen on kehittynyt. Kulttuurinen osaaminen oppilaitoksissa ja työpaikoilla on lisääntynyt ja yhteistyön muodot verkostoissa ovat monipuolistuneet.

Hanketta toteuttavat

Turun kaupunki (koordinaattori), Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Toteutusaika

1.2.2017-30.6.2019

Lisätietoja

https://www.tekoihin.fi/

Pauliina Niemi | pauliina.niemi@sskky.fi | 044 7704 204

Hanke saa Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämää Euroopan sosiaalirahaston tukea.

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Nuotta