OPPIVAT KUNNAT - Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen osana kuntakokeilua

Tavoitteet ja toimenpiteet

OPPIVAT KUNNAT-hankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita kehittämällä opiskelijarekrytointia, henkilökohtaistamisen toimintamalleja ja parantamalla koulutuksen työllistävyyttä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Salon kaupungin työllisyyden kuntakokeilun kanssa.

OPPIVAT KUNNAT-hankkeessa kehitetään alavalinnan ja koulutuksiin ohjaamisen käytäntöjä tavoitteena työllistyminen ja lisätään asiakkaan tietoa eri koulutusmahdollisuuksista; tavoitteena luoda asiakkaalle ehyt polku muista palveluista ammatilliseen koulutukseen. Asiakkaan siirtymävaiheiden ohjauskäytäntöjä kehitetään yhteistyössä verkoston kanssa.

Asiakkaita palvelee Salon seudun ammattiopiston koulutusneuvoja esimerkiksi Voimalassa.

Tämän lisäksi hankkeessa kehitetään muun muassa oppilaitoksen pajatoimintaa, kehitetään ja toteutetaan eri asiakasryhmille sopivia ammatilliseen koulutukseen tutustumismalleja, luodaan sekä jatkojalostetaan toimintamalleja valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen varmistamiseksi.

OPPIVAT KUNNAT-hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiden teeman alle:

  • Työvoimakoulutuksen yhteinen suunnitteluprosessi asiakkaiden ja alueen työelämän työvoimatarpeita vastaavaksi
  • Alavalinnan ja koulutuksiin ohjaamisen käytäntöjen kehittäminen tavoitteena työllistyminen
  • Joustava asiakaslähtöinen yhteistyöosaamisen kerryttämisessä ja hyödyntämisessä ammatillisessa koulutuksessa ja työllistymisen edistämisessä
  • Työelämäyhteistyö työvoimatarpeeseen vastaamiseksi
  • Osaamisen hankkimisella työhön

Toteutusaika

1.8.2020 - 31.7.2022

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 90%

Lisätietoja

projektisuunnittelijat

Kirsi Tontti | 044 7704 218 | kirsi.tontti@sskky.fi
Riika Ylikoski | 0447704546 | riika.ylikoski@sskky.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö