Osaamispaikka Oppipaikka


Hankkeen lyhyt kuvaus

Osaamispaikka oppipaikka -hanke kehittää ja kokeilee erilaisia työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Toimintamallit pohjautuvat aiempien Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden aikana kehitettyihin malleihin esim. OTE- ja Oppivuorot 2+1 – hankkeet.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti kehittää ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista esimerkiksi oppilaitosmuotoisen opiskelun ja oppisopimuksen yhdistämistä sekä laajennettua työssäoppimista. Tavoitteena on työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvän opinto-ohjauksen ja työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen.

Toimenpiteet

Osaamispaikka Oppipaikka -hankkeessa juurrutetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalleja, esimerkiksi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusopintojen yhdistämisen x+y mallit. Lisäksi selvitetään ja kokeillaan yhteisten tutkinnon osien suorittamista osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Uudistetaan oppimisen rakenteita siten, että yksilölliset työpaikalla tapahtuvan oppimisen vaihtoehdot on helpompi toteuttaa. Hyödynnetään kesä- ja muita loma-aikoja työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisessa.

Toteutusaika

1.11.2016–31.12.2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi

Turun ammattiopistosäätiö

Lisätietoja

projektisuunnittelija Mervi Leino | 044 7704 213 | mervi.leino@sskky.fi