Parasta digiohjausta työpaikoillaHankkeen lyhyt kuvaus

Parasta digiohjausta työpaikoilla -hanke kehittää työpaikalla järjestettävää koulutusta sekä oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen avulla. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, joilla tuetaan ja varmistetaan, että työpaikkaohjaajat ja opettajat voivat käyttää työpaikkaoppimiseen liittyviä digitaalisia ratkaisuja. Yhteisistä toimintatavoista sovitaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Toimintatapojen kehittämisessä huomioidaan työpaikkojen ja eri alojen valmiudet käyttää digitaalisia työvälineitä.

Tavoitteet

Salon seudun ammattiopistossa hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmän tarjoamia digitaalisia mahdollisuuksia työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteuttamiseksi. Tavoitteena on myös vahvistaa henkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamista digitaalisten työvälineiden käyttäjinä sekä varmistaa yhteiset toimintatavat digitaalisten välineiden käyttämisessä.

Toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään

  • opiskelijahallintojärjestelmässä olevan osaamisen työkirjan käyttöä. Osaamisen työkirjaan kuvataan eri tutkintojen konkreettiset työtehtävät.
  • osaamisen työkirjan käyttöä työpaikkaoppimisen jatkuvan dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä.
  • henkilöstön valmentaminen uusien digitaalisten työvälineiden käyttämiseen.
  • opiskelijoiden perehdyttäminen osaamisen työkirjan käyttämiseen osana työpaikkaoppimiseen valmentautumista.
  • työpaikkaohjaajien perehdyttäminen osaamisen työkirjan käyttämiseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat toimivat työpaikkaohjaajien tukena oppimispäiväkirjan käyttämisessä.

Hankkeessa käynnistetään

  • henkilöstön valmentaminen uusien digitaalisten työvälineiden käyttämiseen.
  • opiskelijoiden perehdyttäminen osaamisen työkirjan käyttämiseen osana työpaikkaoppimiseen valmentautumista.
  • työpaikkaohjaajien perehdyttäminen osaamisen työkirjan käyttämiseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat toimivat työpaikkaohjaajien tukena oppimispäiväkirjan käyttämisessä.

Toteutusaika

22.12.2017–31.12.2019

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, RASEKO

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Mervi Leino
044 7704 213
mervi.leino@sskky.fi