Parasta johtamista - Länsi


Parasta johtamista -hankkeessa kehitetään toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien toteuttamiseen sekä tiedolla johtamiseen.

Tavoitteet

Teema 1. Osaamisperusteisuuden johtaminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista. Tavoitteena on kehittää ja varmistaa osaamisperusteisuuden toteutumista mm. rakenteita, opetustarjontaa, toimintatapoja ja esimiesten osaamista vahvistamalla. Tavoitteena on, että esimiehillä on osaamista tukea opetushenkilöstön roolin muutosta perinteisestä ryhmämuotoisesta opetuksesta yksilöllisen opiskelun valmentamiseen.

Teema 2: Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen. Tavoitteena on laajentaa, syventää ja monipuolistaa yhteistyötä työelämän kumppanuuksien, verkostojen ja sidosryhmien kanssa.

Teema 3: Opiskelijakumppanuuksien johtaminen. Tavoitteena on varmistaa opiskelijan aktiivinen rooli oman opintopolun suunnittelussa.

Teema 4: Tiedolla johtamisen kyvykkyyden edistäminen. Tavoitteena on, että tietojärjestelmät tuottavat tarkoituksenmukaista tietoa, jonka avulla esimiehet voivat tukea tiimien työskentelyä.

Hankeverkosto

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Optima samkommun
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Suomen yrittäjäopisto
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/
 • Yrkesakademin i Österbotten
 • Vaasan kaupunki /Vamia

Kesto

12.12.2018 - 30.6.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi

Opetushallitus