PODI -hanke


Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Salon seudun koulutuskuntayhtymän (SSKKY) strategisia tavoitteita ovat opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. Nivelvaiheen kehittäminen, opintojenaikainen ohjaus ja jatko-ohjauksen valtakunnalliset toimintamallit ja prosessit.

Tavoitteet

Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. 

 

Osatavoitteena on kehittää:

1) Opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista

2) Ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä

3) Alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

 

Toimenpiteet

TP1. Digitaalisen oppimisen ja ohjauksen kehittäminen

TP2. Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiohjaustaitojen kehittäminen

TP3. Ohjausprosessien ja palvelujen kehittäminen

TP4. Ohjausverkoston yhteistyö ja -palvelujen kehittäminen

Kesto

1.9.2021-31.8.2023

 

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Lisätietoja

Jari Rontu | jari.rontu@sskky.fi | 044 7704 635