POMO


Pomokillasta osaamista muutosjohtamiseen

Reformi uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintatapoja merkittävästi ja esimiesten rooli muutosten läpiviemisessä on keskeinen. POMO -hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten toimeenpanoa kehittämällä muutosjohtamista ja esimiestyötä - hyvällä johtamisella varmistetaan henkilöstön hyvinvointi muutostilanteessa. Pomokillan kehittäminen perustuu Kiltakoulut -malliin, jossa kiteytyy ammatillisen koulutuksen uudistuksen periaatteet: digivälineiden ja -taitojen hyödyntäminen, yrittäjämäiset toimintatavat, osaamisperusteinen työnjako, ammattiylpeys, tiimioppiminen, yhteisöllisyys, turvallinen työympäristö, jossa virheet sallitaan sekä vertaisoppiminen.

Uudistukset edellyttävät henkilöstöltä valmiutta työtapojen muutokseen ja uusien toimintatapojen omaksumiseen. Hanke vahvistaa esimiesten muutosjohtamisen osaamista ja lisää valmiuksia johtaa reformin periaatteet arjen toimintaan. Hankkeessa käynnistetään myös Kehittämiskilta -toiminnan suunnittelu, jonka tavoitteena on lisätä toimijoiden kehittämisosaamista, vahvistaa kehittämistyön vaikuttavuutta sekä tukea esimiestyötä ja uudistusten käyttöönottoa.

Hankkeen toimenpiteitä

 • määritellään muutosjohtamisen tavoitteet ja osaamistarpeet
 • toteutetaan reflektoivia, eri teemoihin keskittyviä vertaistapaamisia
 • perehdytään vertaismentoroinnin käytäntöihin
 • toteutetaan verkoston valmennusta ja koulutusta
 • kehitetään johtamisen palvelumallia ja palvelujen tuotteistamista
 • kehitetään osaamista ja käytäntöjä innovatiivisen organisaatiokulttuurin vahvistamiseen
 • käynnistetään Kehittämiskilta -toiminnan suunnittelu, tavoitteena kehittämistyön vaikuttavuuden lisääminen

Hankeverkosto

 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Hevosopisto Oy
 • Keskuspuiston ammattiopisto

Lue lisää blogista

POMO - Ammatillisen koulutuksen muutosjohtajuutta kehittämässä

Kesto

13.12.2017-31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus 75 % ja toteuttajaorganisaatiot

Lisätietoja

Reija Kiviluoto | reija.kiviluoto@sskky.fi | 044 7704 532

Opetushallitus