PrikkaHankkeen lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoitteena on yhdessä verkostotoimijoiden kanssa kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta, henkilökohtaistamiseen liittyvää ohjausosaamista ja tukea, osaamisen hankkimista, osaamisen osoittamista ja arviointia. Toimivat ja käytännölliset mallit monistetaan ja jaetaan verkostokumppanien kesken.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena Salon seudun ammattiopistossa on

  • kuvata opintotarjonta niin, että opiskelija hahmottaa tutkinnon ja tutkinnonosien muodostaman kokonaisuuden ja niihin liittyvät ammattitaitovaatimusten mukaiset työtehtävät.
  • kehittää osaamisen osoittamisen menetelmiä osana työpaikalla järjestettävää koulutusta.
  • laatia arviointisuunnitelmia yhdessä työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa ja vahvistaa työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyötä arvioinnin kehittämisessä.

Toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan opintotarjonnan mallit, joissa kuvataan osaamisvaatimukset tutkinnonosittain ja joustavat tavat hankkia tutkinto.

Kehitetään ja otetaan käyttöön monipuolisia menetelmiä osaamisen osoittamiseksi, esimerkiksi asiakastyöt ja projektit.

Kuvataan näyttöympäristöjä pilottialoilla yhteistyössä työelämän kanssa. Kuvaukset sisältävät mm. ammattitaitovaatimusten mukaisten työtehtävien osaamisen osoittamisen mahdollisuudet, tilat ja laitteet.

Laaditaan arviointisuunnitelmia, joita voidaan hyödyntää osana opinnollistamista ja asiakkaiden osaamisen kehittämisen suunnittelua.

Toteutusaika

13.12.2017–31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Koordinointi

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

projektisuunnittelija
Mervi Leino
044 7704 213
mervi.leino@sskky.fi

Opetushallitus