PUHTI


ohjauksen tahto ja taito

PUHTI -hanke kehittää aikuisten oppimisvalmiuksia. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulutuksessa olevan aikuisväestön luku- ja numerotaitoja, tietotekniikan taitoja sekä opiskelu- ja arjenhallintataitoja, joita tarvitaan työelämässä ja koulutuksessa.

Hankkeessa kehitetään myös opettajien ohjausosaamista ja ratkaisukeskeistä ohjausmallia aikuiskoulutuksessa. Laajempana tavoitteena on aikuiskoulutuksen toimijoiden valtakunnallinen laadullinen yhteistyö sekä aikuiskoulutuksen läpäisyn tehostaminen.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen sisältö sekä toimintamalli ja jalkautetaan hankkeen toimin hankeverkoston ammatillisen koulutuksen arkeen. Toimintamallin kehittelyssä lähtökohtina ovat hakeutumisvaiheessa toteutettavan henkilökohtaistamisen syventäminen ja ohjaustarpeen havainnointi. Havaittuun ohjaustarpeeseen kehitetään ja pilotoidaan toimivia opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja. Hankkeessa tutkitaan pilottien avulla sitä, miten hakeutumisvaiheessa toimitaan, mitkä ovat tehokkaita opiskeluvalmiuksia parantavia sisältöjä, toteutuvatko opinnot erillisinä opintoina ennen näyttötutkintoon valmistavia opintoja vai valmistavan koulutuksen lomassa ja miten työelämä tukee ja jatkaa yksilön ohjausta omassa arjessaan.

Hankkeen tulos

Hankkeen tuloksena kaikkein heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden perustaitoja on kehitetty ja kehittämisen malli on vakiinnutettu oppilaitosten normaaliin toimintaan. Uutta koulutusmallia on pilotoitu hankeverkostossa ja edelleen kehitetty toimivaksi. Kouluttajien ohjausosaamista on kehitetty koulutusten ja kehittämistehtävien avulla ja uusi ohjausosaaminen ja kouluttajien uudenlainen rooli on otettu käyttöön.

Toteutusaika

1.10.2015–31.3.2018

Hanketta toteuttavat

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (koordinaattori), Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sekä Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto, Aikuiskoulutus.

Lisätietoja

Reija Kiviluoto | reija.kiviluoto@sskky.fi | 0447704 532

Katso lisää

https://www.facebook.com/puhtihanke/?fref=ts

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta