Saumaton


Hankkeen lyhyt kuvaus

Saumaton – hanke kehittää, ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään malleja työelämän edustajien ja opiskelijoiden aktiiviseen kuulemiseen, työpaikkojen osaamistarpeiden kartoittamiseen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien osaamisosaamisen kehittämiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (työssäoppiminen, oppisopimus, x+y-mallit) liittyvää työpaikkojen, opiskelijoiden ja ammattiopiston välistä yhteistyötä. Opiskelijan osallisuuden lisääminen on keskeinen tavoite, johon pyritään tarjoamalla opiskelijoille aitoja työelämän projekteja. Yhteistyön tulee olla vastavuoroista, jolloin kaikki osapuolet hyötyvät. Tavoitteena on tarjota yrityksille koulutusta esim. uusimman teknologian tai tiedon osalta sekä mahdollisuutta vaikuttaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri vaihtoehtojen suunnitteluun.

Toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan opettajien työelämäyhteistyöjaksoja, matkailu-, puhdistuspalvelu- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Salon seudun ammattiopistossa on kehitetty työpaikalla tapahtuvan oppimisen eri muotoja aiemmissa hankkeissa. Saumaton-hankkeessa juurrutetaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalleja esim. oppilaitosmuotoisen ja oppisopimusopintojen yhdistämisen x+y mallit.

Toteutusaika

30.9.2016–31.12.2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi

Turun kaupungin sivistystoimiala

Lisätietoja

projektisuunnittelija | Mervi Leino | 044 7704 213 | mervi.leino@sskky.fi

http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/362-2/