Seutukaupungit


Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus (AIKO) – Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Seutukaupungit eli maakuntien kakkos- ja kolmoskaupungit ovat yleisesti teollistuneita ja työpaikkaomavaraisia seutukuntia, joissa useat eri alat kärsivät osaavan työvoiman puutteesta. Ne tunnetaan usein vahvasta teollisista toimialoista ja monipuolisesta pk-yrityskentästä. Seutukaupungit tarjoavat laajaa osaamista erilaisiin työvoimatarpeisiin, mutta aina työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. Ammatillisen koulutuksen reformi ja digitaalisuus antavat hyvät mahdollisuudet uudenlaisiin koulutusratkaisuihin koulutuksen järjestäjien ja yrityselämän yhteistyönä. Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa rakennetaan seutukaupunkien osaavan työvoiman ja koulutuksen ja yrityselämän yhteistyötä palveleva toimintamalli, jossa jokainen seutukaupunki pystyy poimimaan oman alueensa kannalta olennaiset toimintamallit jatkuvaan käyttöön ja jatkokehittämisen kohteeksi.

Tavoitteet

 • Osaavan työvoiman saatavuus ja kohtaanto seutukaupunkien kärkitoimialoilla
 • Toisen asteen koulutusmallien yrityslähtöinen kehittäminen ja pilotointi
 • Koulutuspilotit, oppimisympäristöt ja yhteisopinnot. Työelämän ja oppilaitosten sekä eriasteisten koulutuksen järjestäjien uudet toimintamallit. Esimerkiksi opetusympäristöjen ja –laitteistojen sijoittaminen osaksi yritysten toimintaa, jolloin opiskelija pääsee työskentelemään ja hankkimaan osaamista todellisiin työtilanteisiin. Tämä mahdollistaa myös toisen asteen opinnot kaupungeissa, joissa muuten ei ole fyysistä oppilaitosta
 • Korkean osaamisen saavutettavuus: toisen asteen ja korkeakoulutuksen välisen opintopolun kehittäminen seutukaupunkien yritys- ja elinkeinolämän näkökulmasta. Jatko-opiskelumahdollisuuksien tuominen seutukaupunkeihin uusilla malleilla.
 • Seutukaupunkien pito- ja vetovoiman vahvistaminen, opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksien esille tuominen, nykyaikainen mielikuvaviestintä seutukaupunkien työpaikoista, seutukaupunkien pitovoiman edistäminen

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat Salon seudun koulutuskuntayhtymän osalta kolmeen eri toimenpidekokonaisuuteen:

 1. Koulutuspilotin ”Ensin työ, sitten ammatti” toteuttaminen yhteistyössä Salon seudun ammattiopiston ja seudun kaupunkien ja kuntien yritysten kanssa joustavien ammatillisten koulutuspolkujen luomiseksi
 2. Ammattikorkeakoulu-yhteistyön kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja työllistymispotentiaali huomioiden
 3. Seutukaupunkien yritysten ja muiden työnantajien sekä ammatillisen koulutuksen yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen. SSKKY:n hallinnoiman monialaisen työelämäjaoston perustaminen ja juurruttaminen Seutukaupunkiin

Tulokset

Hankkeen tuloksena:

 • Uusia koulutusmalleja on kehitetty yrityslähtöisesti siten, että koulutuksilla voidaan vastata työvoiman kysyntään
 • Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus on kehittynyt
 • Toisen asteen ja korkean asteen välinen opintopolku on kehittynyt seutukaupungin työllistämistarpeet huomioiden
 • On syntynyt konkreettisia toimintamalleja, joissa elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan seutukaupungista käsin työelämä- ja työpaikkalähtöisesti, muuttamatta alueelta pois.
 • Yritysten ja oppilaitosten välisiä esteitä ja raja-aitoja on madallettu
 • Hyvien käytäntöjen ja tulosten hyödyntäminen hankeverkostossa on vahvaa ja niitä on vakiinnutettu osaksi oppilaitosten normaalia toimintaa
 • Tiedonkulku yritysten, oppilaitoksen ja seutukaupunkien elinkeinoelämän välillä on vahvistunut

Kohderyhmä

 • Seutukaupunkien osaajapulasta kärsivät yritykset, joiden työllistämisnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät, useimmiten teolliset alat
 • Yritysten henkilökunta
 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijat
 • Työttömät työnhakijat
 • Välillisiä kohderyhmiä ovat oppilaitokset, joiden yhteistyö tiivistyy ja sujuvoituu hankkeen kautta kehitettyjen uusien yhteisten toimintamallien kautta

 

Hanketta toteuttavat

 • Raahen koulutuskuntayhtymä (koordinaattori)
 • Iisalmen kaupunki
 • Kurikan kaupunki
 • Imatran kaupunki
 • Keuruun kaupunki
 • Kristiinankaupungin elinkeinokeskus
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Novida (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä)
 • SASKY koulutuskuntayhtymä
 • SAMIedu (Itä-Savon koulutuskuntayhtymä)
 • Varkauden kaupunki
 • Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy

 

Toteutusaika

1.4.2019–31.12.2021

Rahoittaja

Hanke saa Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämää Seutuaiko -rahoitusta.

Lisätietoja

Jari Rontu | jari.rontu@sskky.fi | 044 7704 635