Tahti


Taitoa ja tahtoa aikuisten oppimiseen

Tavoitteet

TAHTI -hanke kehittää aikuisten oppimisvalmiuksia. Hankkeen tavoitteena on:

 • Vahvistaa ammatillisessa koulutuksessa aliedustettuihin ryhmiin kuuluvien perustaitojen osaamista ja sitä kautta koulutukseen hakeutumista, koulutuksen läpäisyä ja työllistymistä.
 • Tukea kohderyhmää saavuttamaan työelämässä ja opiskelussa tarvittavat perustaidot ohjauksen ja erityispedagogiikan menetelmin.
 • Edistää perustaitojen osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
 • Edistää ammatillisten opettajien digitaitoja ja digitaalista ohjausosaamista vahvistamalla ohjauksen ja opiskelijalähtöisen asiakaspalvelun näkökulmaa.

Toteutus

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat eri toimenpidekokonaisuuksiin:

 1. Aliedustettujen ryhmien koulutukseen hakeutuminen
 2. Opiskeluvalmiuksien kartoittamisen menetelmien ja perustaitoja tukevien opintojen kehittäminen ja pilotointi
 3. Digivälineiden hyödyntäminen ohjauksessa ja oppimisessa, digitaitojen vahvistaminen
 4. Vertaiskehittäminen, työpajatyöskentely ja yhteistyö muiden Taito-ohjelmassa olevien hankkeiden kanssa

Tulokset

Hankkeen tuloksena:

 • ammatillisessa koulutuksessa aliedustettuna olevien ryhmien motivaatio ja mahdollisuudet suoriutua ammatillisesta koulutuksesta ovat parantuneet
 • oppilaitosten osaaminen opiskelijoiden perustaitojen kartoittamisessa on kehittynyt
 • oppilaitosten osaaminen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteuttamisessa on kehittynyt ja monipuolistunut
 • opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen digivälineiden käyttäjinä on vahvistunut ja ohjauksessa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä
 • hyvien käytäntöjen ja tulosten hyödyntäminen hankeverkostossa on vahvaa ja niitä on vakiinnutettu osaksi oppilaitosten normaalia toimintaa.

Kohderyhmä

 • Ammatillisen koulutuksen (aikuiset) asiakkaat
 • Ammatillisen koulutuksen aliedustettuihin ryhmiin kuuluvat asiakkaat
 • Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat
 • Ammatillisen koulutuksen kouluttajat ja opettajat

Hanketta toteuttavat

 • Aikuiskoulutuskeskus Kouvola (koordinaattori),
 • Etelä-Kymenlaakson koulutuskuntayhtymä, Ekami
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö

Toteutusaika

1.4.2018–31.3.2020

Rahoittaja

Hanke saa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
tahti