TASE


Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen

Hankkeen tavoitteet

TASE-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuottaa selkeää ja avointa digitaalista oppimateriaalia, uudistaa pedagogisia toimintaprosesseja ja toimintatapoja sekä kartoittaa ja selkiyttää yhteishankintamenettelyprosessia. Tavoitteena on sujuvoittaa yhteisten tutkinnon osien suorittamista.

Toimenpiteet

Tavoitteena on vähentää opiskelijoille aiheutuvia opiskelukustannuksia. Aluksi kartoitetaan, mitä avointa oppimateriaalia oppilaitoksessa on jo olemassa, minkä jälkeen aletaan kehittää ja tuottaa avointa ja selkeää oppimateriaalia yhteisiin tutkinnon osiin ja tekniikan aloille. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen.

Oppimateriaalin kehittämisen lisäksi yhtenä isona tavoitteena on yhteishankintamenettelyn prosessin kartoittaminen ja selkiyttäminen.

Hankkeen tuloksena oppilaitoksella on käytössä monipuolista, avointa ja helposti saavutettavaa verkkomateriaalia, mikä vähentää opiskelijoille aiheutuvia kustannuksia. Varusteiden hankintaprosessia on kehitetty Lean-menetelmien mukaisesti, ja opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia oppi- ja varustemateriaalia edullisemmin.

Hanketta toteuttavat

 • Turun kaupungin sivistystoimiala (koordinoija)
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Työtehoseura
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Tampereen kaupunki/lukiokoulutus
 • Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • SASKY koulutuskuntayhtymä/Ruoveden lukio
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Toteutusaika

1.1.-31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi

Tase
Opetushallitus