Tassu


Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo

Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Salon seudun koulutuskuntayhtymän (SSKKY) strategisia tavoitteita ovat opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. Nivelvaiheen kehittäminen, opintojenaikainen ohjaus ja jatko-ohjauksen valtakunnalliset toimintamallit ja prosessit.

Tavoitteet

 • Nivelvaiheen kehittäminen
 • Opintojenaikainen ohjaus
 • Jatko-ohjauksen valtakunnalliset toimintamallit ja prosessit.

 

Toimenpiteet

Nivelvaiheen kehittäminen:

 • Varmistetaan nivelvaiheen tietojen siirtyminen HOKS-prosessiin ja tietojen hyödyntäminen HOKS-prosessissa heti alustavan HOKSin laadinnasta lähtien.

 • Varmistetaan opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen. Kehitetään ja pilotoidaan ennen opintojen alkua toteutettava orientoitumisjakso, johon kytketään myös tutortoimintaa.

 • Vahvistetaan opiskelijan aktiivista roolia HOKSin laadinnassa, aktiivinen osallistuminen HOKS-keskusteluihin.

​​Opintojenaikainen ohjaus:

 • Kehitetään moniammatillista yhteistyötä HOKSin laadinnassa ja päivittämisessä. Opinto-ohjaajat tukevat vastuuopettajia henkilökohtaistamisessa.

 • Kehitetään HOKS-prosessia entistä ohjauksellisempaan suuntaan. Lisätään opettajien ohjaustietoisuutta, ohjausosaamista ja ohjauksellisia keinoja keskeyttämisten ehkäisyyn. Huomioidaan myös oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomat haasteet.

 • Kehitetään ja pilotoidaan vertaisohjauksen toimintamalli. Vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta HOKS-prosessissa.

 • Varmistetaan opiskelijan ohjaukseen ja tukeen liittyvien tietojen siirtyminen opintojen aikaisissa siirtymissä oppilaitoksen sisällä etukäteen, esim. YTO-pajoihin ja takaisin aloille siirtymisissä.

Jatko-ohjauksen valtakunnalliset toimintamallit ja prosessit

 • Kehitetään opintojen aikaista urasuunnittelua: Urasuunnittelun ja -ohjauksen merkityksen huomioiminen osana henkilökohtaistamista koko HOKS-prosessin ajan.

 • Kehitetään jatko-ohjausta osana HOKS-prosessin urasuunnittelua erityisesti korkeakouluopintoihin liittyen. Kehitetään opiskelijoiden mahdollisuuksia tutustua jatko-opintomahdollisuuksiin yhteistyössä mm. ammattikorkeakoulujen kanssa.

 • Tehostetaan yhteydenpitoa valmistuneisiin opiskelijoihin kehittämällä jatko-ohjauksen toimintamalli. Tehostetaan yhteistyötä ja tiedonsiirtoa oppilaitoksen ja Ohjaamon välillä.

 • Osallistutaan yhteistyöhön hankeverkostossa sekä valtakunnallisten mallien kehittämiseen

 

 

 

Toteutusaika

1.1.2021–30.6.2022

 

Rahoittaja

Opetushallitus

 

Koordinointi

SASKY Koulutuskuntayhtymä

 

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Jari Rontu | 044 7704 635 | jari.rontu@sskky.fi