Turvapaikasta työpaikkaan


Turvapaikasta työpaikkaan - tuloksellisen oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen turvapaikan saaneille maahanmuuttajille

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää käytäntöjä, joiden avulla turvapaikan saaneet maahanmuuttajat voisivat sijoittua oppisopimuskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, ja edelleen työelämään aiempaa nopeammin. Tavoitteena on vahvistaa turvapaikan saaneiden opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillisen tutkinnon osia sekä nivoa ammatillisen kielitaidon kehittyminen osaksi tutkinnon osan suorittamista.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea työpaikkoja turvapaikan saaneiden ohjaustyössä ja vahvistaa työpaikkojen ohjaajien ohjaustaitoja. Hankkeen tavoitteena on edistää työpaikkojen, viranomaistahojen ja muiden kotoutumista tukevien sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä, jolla tavoitellaan turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien nopeampaa kiinnittymistä työelämään.

Kohderyhmä

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat turvapaikan saaneet maahanmuuttajat.

Toimenpiteet

  • Hankkeeseen osallistuvien turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (haastattelut, työnäytteet ym.)
  • Oppimisvalmiuksien kartoittaminen
  • Oppimis- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen
  • Oppisopimus- ja työssäoppimispaikkojen etsiminen ja työskentelyn käynnistäminen
  • Yhteistyön ja hyvien käytäntöjen kehittäminen oppilaitosverkostossa ja yhdessä työelämän ja viranomaistahojen kanssa

Toteutusaika

1.10.2016–31.12.2017

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koordinointi

Salon seudun ammattiopisto

Lisätietoja

suunnittelija | Pauliina Niemi | 044 7704204 | pauliina.niemi@sskky.fi