Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (V-S EKA2)


Työelämän muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen on entistä kriittisempi tekijä niin yritysten, koulutuksenjärjestäjien kuin maakunnan menestyksen, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta.

Ennakointiakatemia -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan ja analysoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja oppilaitosten verkostoyhteistyönä. Hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden kehityskulkuja toimialarajat ylittäen.

Hankkeen kesto

1.9.2018-31.8.2020

Hankkeen hallinnoija

Turun AMK

Hanketoimijat

Turun ammattikorkeakoulu, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen Liitto, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, Varsinais-Suomen yrittäjät ry, ELY-keskus, Turun Kauppakamari

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi

Vipuvoimaa EU:lta