Vetovoimaa teknologia-aloille


Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden, erityisesti kone- ja metallialan vetovoimaisuutta sekä kehittää koulutuksen siirtymävaiheiden palveluita eri koulutusasteiden sekä työelämän yhteistyönä.

Hankkeessa

 • lisätään ja uudistetaan koulutuksen ja työelämän yhteistyön muotoja sekä yritysten näkyvyyttä oppilaitoksissa,
 • lisätään tietoisuutta teknologiateollisuusalasta ja sen tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista,
 • lisätään nuorten itsensä näköisiä tapoja ja keinoja markkinoida alan koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia,
 • kehitetään työelämän tarpeita vastaavia koulutuksia ja uusia työvaltaisia oppimisympäristöjä
 • tuotteistetaan ja levitetään kokeiltuja hyviä käytänteitä myös muille aloille

Salon seudun koulutuskuntayhtymä toimii hankkeen osatoteuttajana. Muita hankkeen toteuttajia ovat: Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Turun ammattikorkeakoulu Oy sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret ja heidän vanhempansa, toisen asteen opiskelijat (ammatillinen ja lukiokoulutus), koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, opetus- ja ohjaushenkilöstö perus- ja toisella asteella sekä alueen yritykset ja niiden henkilöstö.

Toimenpiteet

Toimenpide 1. Teknologiateollisuuden kummiyritysverkoston kehittäminen

Perustetaan Varsinais-Suomeen uudenlainen, teknologia-alan houkuttelevuuden kehittämisestä ja konkreettisesta oppilaitosyhteistyön syventämisestä kiinnostuneiden kummiyritysten verkosto, jossa on kyse tavasta tehdä yhteistyötä jäsennellysti sekä maakunnallisten että paikallisten kärkiyritysten kanssa. Lisäksi hankkeen aikana oppilaitoksissa toimii "yritysagentteja", jotka yhdessä kehittävät kummiyritysverkoston toimintamallia.

Toimenpide 2. Teknologiateollisuus tutuksi nuorille nuorten tapaan

Yhdessä alaa jo opiskelevien nuorten kanssa kehitetään uutta teknologiaa sekä pelillisyyttä hyödyntäviä toiminnallisia markkinointi- ja tiedotuskampanjoita (mm. Teollisuus TET), joilla alaa sekä sen koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia markkinoidaan perusopetuksen viimeisillä luokilla ja toisella asteella opiskeleville nuorille.

Tulokset

 • teknologia-alan vetovoimaisuus lisääntyy Varsinais-Suomessa
 • syntyy uusia malleja teknologiateollisuuden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien markkinointiin ja tiedottamiseen
 • kohderyhmän tietoisuus teknologiateollisuusalasta lisääntyy
 • syntyy uusi maakunnallinen ja alueellinen kummiyritysverkosto ja -toimintamalli
 • syntyy yritysagentti-opettajien maakunnallinen yhteistyöryhmä ja toimintamalli
 • oppilaitosten ja yritysten yhteistyö lisääntyy
 • opetus- ja ohjaushenkilöstön yritysyhteistyöosaaminen lisääntyy
 • syntyy malleja uusien työvaltaisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen
 • hakijamäärät kasvavat alan perus- ja jatkokoulutukseen

Kesto

1.7.2015 – 30.6.2018

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Lisätiedot

Jaana Nyström | Salon seudun ammattiopisto | 044 7704 590 | jaana.nystrom@sskky.fi

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta