ViSu


Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt

 

ViSu-hankkeessa kehitetään uudenlaisia tapoja oppia ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeessa hyödynnetään uusia teknologioita, virtuaalista (VR) ja lisättyä (AR) todellisuutta sekä simulaatioita. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja sekä nykypäivän työelämän vaatimaa osaamista kehittämällä uudenlaisia digitaalisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja ammatillisen osaamisen nykyaikaisiksi työkaluiksi, sekä uudenlaisen oppimisen ympäristöiksi. Hankeverkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia virtuaalisiin ja simuloituihin oppimisympäristöihin, laitteisiin ja ohjelmiin liittyen.

 

 

Toimenpiteet Salon seudun ammattiopistossa

 • Tehostetaan olemassa olevien simulaattoreiden käyttöä ja hyödynnetään niitä laajemmin oppilaitoksessa
 • Kartoitetaan aloja, jotka ovat kiinnostuneet VR-ympäristöjen hyödyntämisestä opetuksessa, luodaan ja pilotoidaan opetussisältöjä VR-ympäristöön
 • Lisätään ympäristöjen toiminnallisuutta opetuksessa VR- ja AR-todellisuutta sekä simulaattoreita hyödyntäen
 • 3D-malleihin lisätään toiminnallisuutta VR-ympäristössä ja lisätään AR-sisältöä koulutusalojen tarpeita vastaten

Hankeverkosto

 • Turun kaupungin sivistystoimiala (koordinaattori)
 • Turun ammatti-instituutti TAI
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami
 • Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä
 • Länsirannikon koulutus Oy WinNova
 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Perho Liiketalousopisto Oy
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Turun aikuiskoulutussäätiö Turun AKK
 • Varalan urheiluopisto
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY

Kesto

1.11.2019 – 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus, 90%

Lisätiedot

Kirsi Tontti | kirsi.tontti@sskky.fi | 044 7704 218