VoimaKuvaus

VOIMA-hanke on Salon kaupungin koordinoima. Euroopan Unionin osittain rahoittama työllisyyshanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen ohjausmalli aikuisten ja erityisesti ikääntyvien työttömien työnhakijoiden poluttamiseksi avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Kohderyhmään kuuluvat salolaiset työhön tai koulutukseen suuntautuvat työnhakijat, jotka esim. omaavat heikot työnhakutaidot (esim. nuorisotakuun piirissä olevat).

Hankkeen toimenpiteitä ovat esimerkiksi

  • Matalan kynnyksen Voimala- ohjausmallin kehittäminen aikuisille
  • Jalkautuminen haja-asutusalueille
  • Osaamisen kartoittaminen ja työnhakutaitojen vahvistaminen
  • Valmistuvien opiskelijoiden tuki työelämään siirryttäessä
  • Työnhaun ja työelämätaitojen sähköisten materiaalien kartoittaminen ja jatkokehittäminen

Toteutusaika

3.9.2018-31.12.2020

Hanketta toteuttavat

Salon seudun ammattiopisto toteuttaa VOIMA-hanketta yhdessä Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja

kehittamistoiminta@sskky.fi

Vipuvoimaa EU:lta
Voima logo