VOITTO


Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen kehittämishanke

VOITTO on Salon kaupungin koordinoima työllisyyshanke. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja käynnistää asiakaslähtöinen toimintamalli heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden ohjaamiseen ja työllistymiseen. Tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia palvelumuotoja työllistymisen edistämiseksi ja vahvistaa työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti vähintään 300 – 500 päivää työmarkkinatukea saaneille, erityisryhmänä työelämään tai koulutukseen hakeutuvat nuoret. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin voidaan ohjata muita heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, joilla on edellytyksiä työllistyä.

Hankkeessa kehittämistyössä hyödynnetään palvelumuotoilua ja Lean-ajattelua. Hankkeen kohderyhmä ja sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön yhdessä hanketoteuttajien kanssa. Hankkeessa perehdytään olemassa oleviin työllistämismalleihin ja tiivistetään työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Salon seudun ammattiopisto kehittää ja toteuttaa hankkeessa opinnollistamisen käytäntöjä. Opinnollistamisella tarkoitetaan esimerkiksi työpajoilla tehtävien töiden rinnastamista soveltuvan tutkinnon sisältöihin. Tavoitteena on tehdä osaamista näkyväksi ja madaltaa kynnystä tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen vahvistaa tuntuvasti henkilön työllistymisvalmiuksia.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena Salon alueella on käytössä asiakaslähtöinen ja tehokas ohjauksen- ja työllistymisen malli, jonka avulla kohderyhmän henkilölle löydetään helpommin hänen elämäntilanteeseensa sopiva ratkaisu. Salon alueella on joustavia ja kohderyhmän tarpeita vastaavia osaamisen kasvattamisen mahdollisuuksia, jotka tukevat työllistymistä ja osallisuutta. Hankkeen kohderyhmän työllistymis- ja ohjauspalvelut hoidetaan oikea-aikaisesti ja sujuvasti. Kaikki alueen toimijat ovat tietoisia olemassa olevista vaihtoehdoista ja osaavat ohjata asiakkaita uuden toimintamallin avulla alueen eri palveluihin.

Lisätietoa hankkeen tuloksista

Työllistyminen on VOITTO!

Palvelumuotoilun hyödyntäminen VOITTO-hankkeessa

Toteutusaika

17.8.2015–13.8.2018

Hanketta toteuttavat

Salon seudun ammattiopisto toteuttaa VOITTO-työllisyyshanketta yhdessä Salon kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Lue lisää VOITTO-hankkeesta valtakunnallisen EU-rahoituksen verkkopalvelun etusivulta: http://www.rakennerahastot.fi/etusivu

Lisätietoja

Reija Kiviluoto | reija.kiviluoto@sskky.fi | 0447704532 | Salon seudun ammattiopisto

Eija Laitinen | eija.laitinen@salo.fi | 044-778 2153 | projektipäällikkö | Salon kaupunki

Katso lisää

http://www.salo.fi/tyojayrittaminen/tyollisyyspalvelut/voittotyollisyyshanke/

Euroopan sosiaalirahasto
Vipuvoimaa EU:lta
Voitto