Yhdessä Parasta Länsi

Yhdessä Parasta Länsi -hankkeessa kehitetään Laatu- ja tasa-arvo-ohjelman mukaisia tavoitteita Länsi-Suomen verkostossa. Hankkeessa jatketaan Parasta -kehittämishankkeissa syntyneiden mallien käyttöönottoa ja integrointia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Kehittämistyö muodostuu Parasta-mallien kokeiluista ja jatkokehittämisestä. Keskeisinä toimintatapoina on laajan oppilaitosverkoston yhteistyö sekä hankkeen aikana käynnistettävä vertaisvalmentajatoiminta. Oppilaitoskohtaisesti valittavat vertaisvalmentajat perehdytetään Parasta-toimintamalleihin ja he toimivat arjen vertaistukena opetus- ja ohjaushenkilöstölle henkilökohtaistamisen laadukkaassa toteuttamisessa. Vertaisoppimisen avulla kehitetään ja yhtenäistetään henkilökohtaistamista ja siihen liittyvää työelämässä oppimisen palveluprosessia, lisätään opettajien ja työelämän välistä arjen kumppanuutta sekä varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua.

Hankeverkosto

Osatoteuttajina on 27 läntisen Suomen koulutuksen järjestäjää. Koordinaattorina toimii Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kesto

17.06.2020–30.06.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Yhteyshenkilö

Kirsi Tontti | kirsi.tontti@sskky.fi | 044 7704 218

oph