LaadunhallintaLaatutyön organisointi

SSKKY johtoryhmä

 • Strategiset linjaukset
 • Johdonkatselmukset (4/vuosi)
  • Talous
  • Auditointien tulokset
  • Asiakaspalautteet
  • Henkilöstöasiat
 • Johdon tuki toimintajärjestelmän käytölle
 • Hyväksyy toimintajärjestelmän muutokset

Ammattiopiston johtoryhmä

 • Hyväksyy toimintajärjestelmän muutokset opetuksen osalta
 • Seuraa korjaavien toimenpiteiden toteuttamista
 • Asiakaspalautteiden käsittely
 • Järjestää tarvittavia yleisiä laatu-, ympäristö- ja riskienhallintakoulutuksia
 • Ohjaa laatutyöryhmän toimintaa

Laatutyöryhmä

 • Pedagogisen toiminnan kehittäminen
 • Koordinoi toimintajärjestelmän ylläpitoa à varmistaa ja seuraa, että toimintajärjestelmän muutokset toimivat myös käytännössä
 • Suunnittelee arviointien vuosiaikataulun ja kohteet
 • Organisoi SSKKY:n sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
 • Valmistelee johdon katselmukset ja kehittämissuunnitelmat
 • Muut johdon määräämät tehtävät

Laadunhallinta

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi tehdään kansallisten arviointikriteerien pohjalta noin kolmen vuoden välein.Viimeisin arviointi ja sen kehittämiskohteisiin laadittu suunnitelma on tehty vuonna 2015.

Laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin tulokset

Itsearvioinnin tulokset