LaadunhallintaLaatutyön organisointi

SSKKY johtoryhmä

 • Strategiset linjaukset
 • Johdonkatselmukset (4/vuosi)
  • Talous
  • Auditointien tulokset
  • Asiakaspalautteet
  • Henkilöstöasiat
 • Johdon tuki toimintajärjestelmän käytölle
 • Hyväksyy toimintajärjestelmän muutokset

Ammattiopiston johtoryhmä

 • Hyväksyy toimintajärjestelmän muutokset opetuksen osalta
 • Seuraa korjaavien toimenpiteiden toteuttamista
 • Asiakaspalautteiden käsittely
 • Järjestää tarvittavia yleisiä laatu-, ympäristö- ja riskienhallintakoulutuksia
 • Ohjaa laatutyöryhmän toimintaa

Laatutyöryhmä

 • Pedagogisen toiminnan kehittäminen
 • Koordinoi toimintajärjestelmän ylläpitoa à varmistaa ja seuraa, että toimintajärjestelmän muutokset toimivat myös käytännössä
 • Suunnittelee arviointien vuosiaikataulun ja kohteet
 • Organisoi SSKKY:n sisäiset ja ulkoiset auditoinnit
 • Valmistelee johdon katselmukset ja kehittämissuunnitelmat
 • Muut johdon määräämät tehtävät

Laadunhallinta

Laadunhallintajärjestelmän itsearviointi tehdään kansallisten arviointikriteerien pohjalta noin kolmen vuoden välein.Viimeisin arviointi ja sen kehittämiskohteisiin laadittu suunnitelma on tehty vuonna 2015.

Laadunhallintajärjestelmän itsearvioinnin tulokset

Itsearvioinnin tulokset

Laadunhallinta