Laskutus ja tavaranvastaanotto


Salon seudun koulutuskuntayhtymän laskutustiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymä vastaanottaa pääsääntöisesti laskuja sähköisessä muodossa.

Laskujen sujuvan käsittelyn varmistamiseksi laskuissa tulee näkyä seuraavat tiedot:

  • kustannuspaikka
  • ostajan nimi
  • asiakastyönumero (jos sellainen ilmoitettu)

Puutteellisin tiedoin tulleet laskut palautamme lähettäjälle takaisin.

Verkkolaskuosoite

Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Y-tunnus: 0139545-4

Verkkolaskuosoite: 003701395454

Verkkolaskuoperaattori: CGI

Välittäjätunnus: 003703575029

Paperilasku

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
PL 157/Laskut
24101 SALO

Huom! Salon seudun ammattiopistolle osoitetut laskut on oltava koulutuskuntayhtymän nimissä (ei ammattiopistolle osoitettuna).

Yritystiedot

Salon seudun koulutus Oy:n/Edusalon laskutustiedot

Laskutustiedot (edusalo.fi)

Huom! Salon seudun koulutus Oy:lle osoitetut laskut on osoitettava aina joko Salon seudun koulutus Oy:lle tai Edusalolle (ei ammattiopistolle tai kuntayhtymälle).

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Y-tunnus 0139545-4) on arvonlisäverolain 8 c §:n tarkoittama rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvä yhteisö. Tästä seuraa, että kaikkiin Salon seudun koulutuskuntayhtymän ostamiin arvonlisäverolaissa määriteltyihin rakentamispalveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty 1.4.2011 tai sen jälkeen, sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Laskun tulee sisältää yleiset laskumerkinnät. Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä siihen sisällytetä veron määrää. Arvonlisäverolaki edellyttää kuitenkin, että käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa laskuun kirjoitetaan verottomuuden peruste. Lausekkeena tämä voi olla laskussa esimerkiksi:

"Arvonlisäverolain 8 c §. Myynnistä arvonlisäverovelvollinen on ostaja"

Laskussa tulee lisäksi olla sekä myyjän että ostajan Y -tunnus.

Rakennusteollisuus RT ry. on ohjeistanut rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäverokäytäntöä omilla nettisivuillaan, josta löytyvät myös linkit verohallinnon ja Kuntaliiton nettisivuille.

Tavaranvastaanotto

Keskusvarasto sijaitsee osoitteessa Taitajankatu 4 | Ari Lehtonen | 044 7704 220

Tavaranvastaanotto Hyvoninkatu 1:n toimipisteissä | Kirsi Kiukkonen | 044 7704 809