Arvot ja organisaatiotarinat


Uusiutumiskyky

Koulutuskuntayhtymälle uusiutumiskyky tarkoittaa jatkuvaa toiminnan parantamista. Toimintaympäristön muutosten analysoinnin ja asiakasodotusten selvittämisen avulla tulosalueet pystyvät suuntaamaan toimintansa oikein ja osaavat panostaa oikeanlaiseen henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen. Parantamisen tuloksena tulosalueiden toiminta ja henkilöstön kehittäminen saavuttavat koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet.

Tuloksellisuus

Tuloksellisuus on koulutuskuntayhtymän vaikutusalueen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn lisäämistä. Koulutuskuntayhtymä toimii taloudellisesti aiheuttamatta kustannuksia jäsenkunnilleen. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa asiakkaiden omien tavoitteiden saavuttamisen ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen.

Yksilöllisyys

Koulutuskuntayhtymä arvostaa asiakkaitaan yksilöinä ja edistää sekä opiskelijoiden että yhteistyöorganisaatioiden kilpailukykyä asiantuntemuksensa avulla. Yhteistoiminnallinen työyhteisö antaa henkilöstölle mahdollisuudet oman osaamisen hyödyntämiseen. Erilaisuus hyväksytään ja se hyödynnetään.

Vastuullisuus

Koulutuskuntayhtymä toimii asiakkaiden odotusten mukaisesti ja pitää heille antamansa lupaukset. Asiakkaan tehtävä on omalla toiminnallaan edesauttaa tavoitteiden saavuttamista. Työnantaja luo mahdollisuudet henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseksi ja huolehtii kilpailukykyisestä palkkauksesta. Vastuullinen toiminta edellyttää avoimuutta, arvostusta ja yhteistoiminnallisuutta työyhteisöltä sekä aktiivista yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Takuulla parhaita tekijöitä

Tarinamme on kasvukertomus. Tarinamme on tehtävien monipuolistumisen ja laajenemisen tarina. Salon seudun ammatillisten oppilaitosten synty ja kehitys eivät muodosta erillistä saareketta, vaan ovat osa suomalaisen koulutusjärjestelmän kehitystä. Oppilaitokset syntyivät kautena, jolloin ammattioppilaitosten verkosto tiheni kaikkialla ja kasvoi voimakkaasti yhteiskunnan uusien vaatimusten nostamana.

Tarinamme alkaa vuodesta 1958. Silloin perustettiin kuntainliitto ammattikoulun ylläpitäjäksi. Ammattikoulun rinnalle tuli melkein alusta pitäen kasvava ammatillinen kurssitoiminta. Vuonna 1968 kuntainliiton tehtäviin tuli myös seudun oppisopimuskoulutuksen järjestäminen ja ohjaaminen. Vuodesta 1976 alkaen kuntainliitto toimi lisäksi ammatillisen kurssikeskuksen taustayhteisönä järjestämällä tilat yhä kasvavalle ja paikkakunnan elinkeinoelämän työvoiman turvaavalle aikuiskoulutustoiminnalle.

Tarinallamme on monta nimeä. Vuonna 1978 kuntainliittoon yhdistyi Salon kotiteollisuuskoulu. Nimet vaihtuivat vuonna 1987, kun Salon ammattikoulusta tuli Salon ammattioppilaitos ja Salon kotiteollisuuskoulusta Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Kuntainliitto-nimi sai väistyä vuonna 1992 kuntalain muutoksen myötä Salon seudun ammatillisten oppilaitosten kuntayhtymäksi. Vuonna 1996 kuntayhtymän oppilaitokset yhdistettiin Salon ammatti-instituutiksi, joka käsitti ammattioppilaitoksen, käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen sekä aikuiskoulutuskeskuksen. Ammatti-instituutin nimen alla oppilaitokset ehtivät toimia vain puolen vuosikymmenen ajan, sillä todellinen rakenteellinen yhdistäminen ei osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi.

Vuodesta 2001 kuntayhtymä virtaviivaisti nimensä Salon seudun koulutuskuntayhtymäksi. Vuonna 2005 ammattikorkeakoulu-uudistuksen kautta syntynyt Salon kaupan ja terveyden ammattiopisto siirtyi kuntayhtymälle. Nyt seudun toisen asteen ammatillinen koulutus oli kokonaan kuntayhtymän vastuulla. Yksiköiden ryhmittäminen toiminnallisen tehtävän mukaan synnytti vuoden 2007 alusta kolme perusyksikköä: nuorisokoulutuksesta vastaavan Salon seudun ammattiopiston, aikuiskoulutuksesta huolehtivan Salon aikuisopiston ja oppisopimuskoulutusta toteuttavan Salon seudun oppisopimuskeskuksen.

Tarinallamme on useita kertojia. Ulospäin oppilaitos näkyy koulurakennuksina, niissä opettavina opettajina ja oppivina opiskelijoina. Yhteisönä oppilaitos on kuitenkin laajempi. Siihen kuuluu myös ylläpitävä taustayhteisö, joka määrää tavoitteet ja resurssit, ja jonka hallinto päättää monet käytännön toiminnassa näkyvät asiat. Meillä on aina ollut parhaita tekijöitä.

Tarinallamme on viesti. Olemme eläneet eri vuosikymmeninä keskellä yhteiskunnallisia muutoksia, muuttuneet ajan vaatimusten mukaan ja olleet ajan hermoilla. Perustehtävämme on silti ennallaan. Tuotamme osaamista työelämän tarpeisiin. Tahtotilamme on tarjota takuulla parhaita tekijöitä.