Seniorit


Jäsenet

Jäseniksi voivat liittyä kaikki Salon seudun koulutuskuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle jääneet henkilöt tai vakinaisessa työsuhteessa olevat henkilöt sen vuoden alusta, jolloin täyttävät 55 vuotta.

Tarkoitus

Senioriklubin tarkoituksena on rakentaa silta vuosikymmenten mittaan hankitun kokemuksen ja osaamisen sekä uusien ajatusten ja näkemysten välille, sosiaalisen kanssakäymisen jatkuminen työelämässä olevien ja eläkeläisten kesken ja jäsenten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä edistäminen.

Talous

Senioriklubin jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Salon seudun koulutuskuntayhtymä varaa talousarvioonsa vuosittain toimintaan tarkoitetun määrärahan. Tarvittaessa jäseniltä peritään tapahtumiin osallistumisesta omavastuuosuus.

Iloisella mielellä mukaan tulevan vuoden tapahtumiin


Klubitoimikunta

Senioriklubin klubitoimikuntaan kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 4 tai enintään 5 muuta jäsentä. Klubitoimikunta valitsee sihteerin, joka voi olla myös toimikunnan ulkopuolelta. Sihteeri laatii klubitoimikunnan kokouksista muistiot. Klubitoimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Klubitoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Toimikunta on päätösvaltainen, jos puolet jäsenistä on paikalla.

Toimikunnan tehtävät

 • Esittää vuosittain Senioriklubin toimintasuunnitelma.
 • Toteuttaa Senioriklubikokouksen hyväksymät suunnitelmat.
 • Valmistelee Senioriklubikokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat.
 • Kutsuu kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
 • Seuraa talousarviossa olevan määrärahan toteutumista ja käyttöä.
 • Pitää yhteyttä kaikkiin klubin jäseniin joko kirjeitse tai sähköpostin välityksellä.

Klubitoimikunnan jäsenet toimikaudella 2017-2018

 • Maj Hopeala-Lehtonen, puheenjohtaja 0400 433 781
 • Aila Routamaa
 • Risto Mäkelä
 • Anja Laakso
 • Eija Salmi
 • Tuula Tammi
 • Anniina Schukov, sihteeri 044 7704 208

Senioriklubin asioista koskeva tiedottaminen

Senioriklubin tiedotuksesta päävastuussa on klubin sihteeri. Klubilaisille lähetettävien jäsenkirjeiden ja tiedotteiden lisäksi klubista löytyy tietoa Salon seudun koulutuskuntayhtymän internetsivuilla.

Toimintasuunnitelma 2018

Tammi-Helmikuu

 • Tutustuminen esim. IOT CAMPUS Meriniitty ent. Nokia/ Juha Punta Oy

Huhtikuu

 • Kevätkokous ja perinteiset keilaturnajaiset

Toukokuu

 • Keväinen pyöräretki / Ilolan Taimisto
 • Ammattiopiston kevätjuhla
 • Retki Ilolan arboretum ja taimisto

Syys-Lokakuu

 • Retki Eduskuntataloon

Loka-Marraskuu

 • Syyskokous SSKKY:n tiloissa esittelyssä Rakennusalan uudet tilat
 • Joulutori Hyvoninkadulla

Joulukuu

 • Seniorien oma puurohetki
 • SSKKY:n Pikkujoulut

Em. lisäksi kaikki muut SSKKY:n myös senioreille suunnatut henkilöstötapahtumat.

Senioriklubin vuoden 2018 tavoitteet

”Pirteyttä perusarkeen pienillä yhteisillä tempauksilla!”

(Kaikki oikeudet muutoksiin pidetään.)

Senioritoiminnan kokoukset

Seniorit kokoontuvat noin kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokouksen merkeissä. Kokous on laillinen, jos kutsu lähetetään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on vähintään viisi henkilöä.

Kevätkokous

 • Kokous pidetään maalis-huhtikuussa.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Vahvistetaan kokouksen esityslista.
 • Käsitellään klubitoimikunnan kertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 • Muut asiat.

Syyskokous

 • Kokous pidetään loka-marraskuussa.
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Vahvistetaan kokouksen esityslista.
 • Todetaan klubitoimikunnan toimikausi (kaksi kalenterivuotta).
 • Valitaan klubitoimikunnalle puheenjohtaja.
 • Vahvistetaan klubitoimikunnan jäsenten lukumäärä (4-5 jäsentä).
 • Valitaan klubitoimikunnan varsinaiset jäsenet.
 • Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Muut asiat