Kirjaamo ja julkiset tiedotteet


Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon seudun koulutuskuntayhtymälle osoitetut viralliset asiakirjat, tietopyynnöt, sähköiset viestit, palautteet, aloitteet sekä oikaisuvaatimukset tai muut valituskirjelmät. Kaikki vireilletulevat asiat kirjataan kirjaamossa. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta. Kirjaamoon voi olla yhteydessä joko sähköpostilla tai paperipostin kautta.

 

Kirjaamon sähköpostiosoite on sskky(at)sskky.fi.

Paperiset asiakirjat tulee toimittaa tai osoittaa osoitteeseen:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Kirjaamo

PL 24101 Salo

Kirjaamon käyntiosoite on Taitajankatu 6, Salo.

 

Tietopyyntö

Julkisuulaki antaa oikeuden pyytää viranomaisen asiakirjoihin sisältyviä tietoja. Julkisuuslain mukaan sinulla on oikeus pyytää tarkastettavaksi itseäsi koskevat asiakirjat tai nähtävälle tieto niiden asiakirjojen sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Lähetä vapaamuotoinen tietopyyntö yllä olevaan SSKKYn kirjaamoon, niin asiasi tulee vireille.

Todistusjäljennös

Tutkintotodistuksen laajuus vaihtelee opiskelijan valmistumisen ajankohdan mukaisesti. Todistusjäljennöksen hinta on 10€ ja sisältää kaikki asianosaisen todistukseen sisältyvät asiakirjat. Todistusjäljennös luovutetaan vain maksua vastaan.  

Pyyntö todistusjäljennöksestä tehdään myös kuntayhtymän kirjaamoon sskky(at)sskky.fi. Sisällytä viestiin: Nimesi, koulutusala ja ammatti johon olet valmistunut, valmistumis-, tai erovuosi sekä syntymäaika (ei henkilötunnusta). Vastausviestillä saat ohjeet todistusjäljennöksen maksamiseen liittyen. 

Lisätietoja tarvittaessa antaa Saija Välikangas p. 044-7704588 tai Kirsi Kiukkonen 044-7704809.

 

Julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen maksut

Tiedonhausta ja asiakirjatiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

Tavanomainen tiedon antaminen, asiakirjajäljennös, ensimmäiseltä sivulta (A4 & A3) 3,00€ ja seuraavat sivut 1,00€.

Todistusjäljennös (kopio) 10,00€

Tutkintotodistuksen laajuus vaihtelee opiskelijan valmistumisen ajankohdan mukaisesti. Todistusjäljennösten hinta kattaa kaikki todistukseen kuuluvat sivut. Todistusjäljennös luovutetaan maksua vastaan. Mikäli todistus postitetaan kirjeitse, lisätään hintaan 1,2€.

Kuntayhtymän päätearkistossa ovat opiskelijoiden arviointikortit ja/tai todistukset seuraavista organisaatioista:

Vuosi Oppilaitos
1958 - 1978
  • Salon ammattikoulu
 
  • Salon kotiteollisuuskoulu
1978 - 2006
  • Salon ammattioppilaitos
1987 - 2006
  • Halikon käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
1987 - 2006
  • Salon ammatillinen aikuiskoulutuskeskus
2005 - >
  • Salon kaupan ja terveyden ammattiopisto
2007 - >
  • Salon aikuiskoulutuskeskus
2007 - >
  • Salon seudun oppisopimuskeskus
2007 ->
  • Salon seudun ammattiopisto

 

Salon kaupan ja terveyden päättötodistukset vuoteen 2004 asti ovat Salon kaupungin arkistossa.

Vuonna 2016 yhdistettiin Salon seudun aikuisopisto, oppisopimuskeskus ja ammattiopisto yhden oppilaitosnimen alle, joka koulutusmuodosta riippumatta on nimeltään Salon seudun ammattiopisto.

Vaativasta tiedonhausta peritään perusmaksu 30€ jokaiselta alkavalta tunnilta. Lisäksi peritään tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena edellä mainitut sivukohtaiset maksut . Mikäli tiedonhakua pyydetään alle kahden päivän sisällä voidaan perusmaksua korottaa kaksinkertaiseksi.

Lunastusta ei peritä kun tiedon antaminen kuuluu Julkisuuslain (621/1999) 34 § säännöksiin tai perustuen valtuuston (25.5.2016/2) 17 § päätökseen.

Kuntalain mukainen tiedoksianto

Kuntalain (410/2015) mukaisten julkisten tiedotteiden julkaisu tapahtuu kuntayhtymän internet-sivuilla.

SSKKY hallitus on päättänyt kokouksessaan 19.9.2017 125 §, että pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa, Taitajankatu 6:ssa aina kokouspäivää seuraavana torstaina. Linkki päätöksen pöytäkirjaotteeseen TÄSSÄ. Lisäksi hallituksen pöytäkirja on nähtävillä kuntayhtymän internet-sivulla https://www.sskky.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko/hall...

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kuntayhtymän internet-sivuilla muutoksenhakuajan https://www.sskky.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko/vira...

Kuntayhtymässä avoinna olevat virat julkaistaan kuntarekryssä https://www.kuntarekry.fi


Julkiselle ilmoitustaululle on asetettu nähtäväksi Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0094/1. (30.3.2017)


Julkiselle ilmoitustaululle on asetettu nähtäväksi Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0154/1. (18.5.2017)