Kirjaamo ja virallinen ilmoitustaulu


Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon seudun koulutuskuntayhtymälle osoitetut viralliset asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet, aloitteet sekä oikaisuvaatimukset tai muut valituskirjelmät. Kaikki vireilletulevat asiat kirjataan kirjaamossa. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Paperiset asiakirjat tulee toimittaa tai osoittaa osoitteeseen Salon seudun koulutuskuntayhtymä, kirjaamo. PL 24101 Salo (käyntiosoite Taitajankatu 6) tai julkiset asiakirjat sskky@sskky.fi, mikäli muuta sähköposti osoitetta ei ole erikseen ilmoitettu.

Julkisuuslain piiriin kuuluvien asiakirjojen maksut

Tiedonhausta ja asiakirjatiedon antamisesta peritään seuraavat maksut:

Tavanomainen tiedon antaminen, asiakirjajäljennös, ensimmäiseltä sivulta (A4 & A3) 3,00€ ja seuraavat sivut 1,00€.

Todistusjäljennös (kopio) 10,00€

Tutkintotodistuksen laajuus vaihtelee opiskelijan valmistumisen ajankohdan mukaisesti. Todistusjäljennösten hinta kattaa kaikki todistukseen kuuluvat sivut. Mikäli todistus maksetaan laskulla tai postitetaan, lisätään hintaan laskutuslisä 5€ ja postitusmaksu 1,2€.

Vaativasta tiedonhausta peritään perusmaksu 30€ jokaiselta alkavalta tunnilta. Lisäksi peritään tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena edellä mainitut sivukohtaiset maksut . Mikäli tiedonhakua pyydetään alle kahden päivän sisällä voidaan perusmaksua korottaa kaksinkertaiseksi.

Lunastusta ei peritä kun tiedon antaminen kuuluu Julkisuuslain (621/1999) 34 § säännöksiin tai perustuen valtuuston (25.5.2016/2) 17 § päätökseen.

Virallinen ilmoitustaulu

Salon seudun koulutuskuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu sijaitsee osoitteessa Taitajankatu 6, 2. kerros, hallinnon käytävällä.

SSKKY hallitus on päättänyt kokouksessaan 19.9.2017 125 §, että pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa, Taitajankatu 6:ssa aina kokouspäivää seuraavana torstaina. Linkki päätöksen pöytäkirjaotteeseen TÄSSÄ. Lisäksi hallituksen pöytäkirja on nähtävillä kuntayhtymän internet-sivulla https://www.sskky.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko/hall...

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kuntayhtymän internet-sivuilla muutoksenhakuajan https://www.sskky.fi/kuntayhtyma/paatoksenteko/vira...


Julkiselle ilmoitustaululle on asetettu nähtäväksi Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0094/1. (30.3.2017)


Julkiselle ilmoitustaululle on asetettu nähtäväksi Turun hallinto-oikeuden päätös 17/0154/1. (18.5.2017)