Tietosuoja kuntayhtymässäEU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informaatiovelvollisuudesta. Keskeistä näiden säännösten osalta on, että henkilöllä on oikeus saada tietää ja ymmärtää, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen häneltä tietoja kerätään sekä miten niitä käsitellään.

Kuntayhtymän tietosuojaperiaatteet sivuilla olemme kertoneet mitä henkilötietoja ja miksi tietoja keräämme.

Osittain tietosuojasivustomme päivitys on vielä kesken, mutta ne täydentyvät viikoittain. Palaute tietosuojasivustamme otetaan ilolla vastaan ja sen voit lähettää tietosuojavastaavalle, jonka yhteystiedot ovat alla.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan kuntayhtymällä tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa kuntayhtymää toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä ja toimii kuntayhtymän rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kuntayhtymän tietosuojavastaavana toimii Saija Välikangas sähköposti etunimi.sukunimi(at)sskkky.fi.

Tietosuojaryhmä

Kuntayhtymän tietosuojaryhmään kuuluvat Saija Välikangas, Markus Hänninen, Helinä Juhela, Elina Korkeaoja ja Kirsi Pitkänen.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla voit rekisteröityneen ominaisuudessa pyytää meitä vahvistamaan, onko meillä sinua koskevia henkilötietoja. Jotta voimme käsitellä pyyntösi, tulee sinun täydentää Rekisteröidyn tietopyyntölomake ja toimittaa se henkilökohtaisesti Salon seudun koulutuskuntayhtymään osoitteeseen Taitajankatu 6, 24100 Salo ja todistaa henkilöllisyytesi.