Tietosuoja kuntayhtymässäEU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informaatiovelvollisuudesta. Keskeistä näiden säännösten osalta on, että henkilöllä on oikeus saada tietää ja ymmärtää, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen häneltä tietoja kerätään sekä miten niitä käsitellään.

Kuntayhtymän tietosuojaperiaatteet sivuilla olemme kertoneet mitä henkilötietoja ja miksi tietoja keräämme.

Osittain tietosuojasivustomme päivitys on vielä kesken, mutta ne täydentyvät viikoittain. Palaute tietosuojasivustamme otetaan ilolla vastaan ja sen voit lähettää tietosuojavastaavalle, jonka yhteystiedot alla.


Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan kuntayhtymällä tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa kuntayhtymää toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä ja toimii kuntayhtymän rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kuntayhtymän tietosuojavastaava nimitetään viikon 7 aikana.