Ympäristöraportti 2019

Kaukolämmön kulutus kuntayhtymän tiloissa oli yhteensä 5117 MWh. Sen aiheuttamat CO2 päästöt olivat noin 839 tonnia. Kaukolämpö ostetaan Salon Kaukolämpö Oy:ltä, joka yhtiön mukaan tuottaa kaupungin keskustan alueen kaukolämmön lämmön ja sähkön yhteistuotantona pääosin kotimaisista polttoaineista.

Öljylämmitystä käytetään ainoastaan automaalaamon maalausuunin lämmitykseen. Tähän tarkoitukseen on hankittu polttoöljyä 1200 litraa, sitä vastaavat CO2 -päästöt ovat noin 3 tonnia.

Sähköä kului 3132 MWh, jolloin CO2 päästöjen määrä oli yhteensä 285 tonnia. Sähkön kulutusta on pyritty pienentämään vaihtamalla valaisimia vähemmän energiaa kuluttaviin LED-valaisimiin, valaistuksen aika- ja liiketunnistusohjauksella sekä ilmastoinnin hiilidioksidimäärään perustuvalla ohjauksella. Sähkön toimittajana on ollut Oulun Energia Oy ja siirtoyhtiönä Caruna Oy.

Vettä, jonka toimittaa liikelaitos Salon Vesi, kulutettiin 7 342 m3.

Kuntayhtymän logistiikan ja maarakennuksen opetuskäytössä on runsaasti ajoneuvoja ja työkoneita. Niiden lisäksi erityisesti tekniikan aloilla on ajoneuvokalustoa, jolla opiskelijat ja henkilökunta pääsevät liikkumaan harjoitustyökohteisiin. Kuntayhtymän käytössä on yhteensä 25 kuorma-autoa, 4 linja-autoa, 17 pakettiautoa sekä 35 henkilöautoa. Maarakennuksen ja kiinteistöhuollon työkoneita on 23, trukkeja 5, traktoreita 3 ja kevyitä nelipyöriä 1. Kaluston hankinnassa painotetaan niiden soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen sekä niiden aiheuttamia päästöjä. Pyrkimyksenä on minimoida liikennepäästöt. Henkilöautoista 14 ja pakettiautoista 1 on koko kuntayhtymän henkilökunnan yhteiskäyttöajoneuvoja. Niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on liikkuminen kuntayhtymän toimipisteiden ja opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen välillä - näiden ajosuorite on ollut 165 000 km, eli keskimäärin 46 km/opiskelija. Lisäksi oman auton käytöstä on maksettu kilometrikorvauksia yhteensä 21 152 km, joista 52% kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouksiin osallistumisesta.

Kaikkiaan moottoripolttoaineita on vuonna 2019 ostettu:

  • Bensiini 1490 l
  • Diesel 99 040 l
  • Moottori- ja kevyt polttoöljy 16 010 l

Näiden tuottamat CO2 -päästöt ovat yhteensä noin 307 tonnia.

Kuntayhtymän toiminnan aiheuttamat CO2-päästöt olivat yhteensä 1 512 tonnia.

Keskeisimmät kuntayhtymän toiminnan aiheuttamat CO2 –päästöt (tonnia).

Jätettä kuntayhtymässä syntyi vuoden aikana yhteensä 239 tonnia. Yli 95 % jätteistä on energia-, bio, rakennus- ja metallijätettä. Ongelmajäte on pääasiassa erilaisia maaleja, liuottimia, liimoja ja öljyä sisältäviä jätteitä. Kaikkien jätteiden aiheuttamat CO2 eq -päästöt laskettuna WWF:n ilmastolaskurilla olivat noin 78 tonnia.


Jätteiden määrä (tonnia) jätelajeittain.