Opinto-ohjaus


Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee

  • apua tutkinnon suorittamiseksi
  • tietoa osaamisen tunnustamisesta
  • tietoja jatko-opinnoista
  • tietoa muista koulutusmahdollisuuksista
  • tietoa opintoihin liittyvien valintojen tekemiseen
  • tietoa opintojen lopettamisesta/keskeyttämisestä

Yhteystiedot

autoala | logistiikka | maarakennus | kone- ja tuotantotekniikka
Susanna Vasama | 0447704271

tekninen suunnittelu | talonrakennus | pintakäsittelyala | talotekniikka | sähkö- ja automaatiotekniikka | tieto- ja tietoliikennetekniikka
Ulla Jokinen | 0447704533

sosiaali- ja terveysala | käsi- ja taideteollisuus
Sari Mäki-Latikka | 0447704660

hiusala | majoitus- ja ravitsemisala | liiketalous ja kauppa | tietojenkäsittely | puhdistuspalveluala | kiinteistöpalvelut
Merja Korkiakoski | 0447704699