Opinto-ohjaus


Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee

  • apua tutkinnon suorittamiseksi
  • tietoa osaamisen tunnustamisesta
  • tietoja jatko-opinnoista
  • tietoa muista koulutusmahdollisuuksista
  • tietoa opintoihin liittyvien valintojen tekemiseen
  • tietoa opintojen lopettamisesta/keskeyttämisestä

Yhteystiedot

Opinto-ohjaajat