Opiskeluhuolto


Terveydenhoitajat

Opiskelija kuuluu opiskeluterveydenhuollon piiriin, jos opiskelu kestää päätoimisesti vähintään neljän kuukauden ajan kalenteri- ja lukuvuodessa. Opiskeluterveydenhuollossa tuetaan opiskelijaa terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Opintojen alussa opiskelijalle tehdään terveyskysely, jonka pohjalta opiskelija kutsutaan terveystarkastukseen.

 • avoin vastaanotto molemmissa toimipisteissä ilman ajanvarausta ma-to klo 9–11 ja klo 12–13 sekä pe klo 9–11. Muina aikoina ajanvarauksella.
 • suorittaa terveyskyselyn ja tekee terveystarkastuksia
 • ohjaa tarvittaessa lääkärin vastaanotolle
 • antaa ensiapuluonteista sairaanhoitoa
 • neuvoo terveydenhoitoon liittyvissä asioissa
 • suorittaa tarvittaessa näön ja kuulon tarkistuksia sekä verenpaineen
 • mittauksia
 • antaa yleisen rokotusohjelman mukaisia rokotuksia
 • toimii opiskelijan kuuntelijana, rohkaisijana, auttajana

Opiskelija voi olla sairauden takia pois kolme päivää omalla ilmoituksella (ilmoitus tehdään vastuuopettajalle). Neljännestä poissaolopäivästä lähtien opiskelija tarvitsee terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen. Todistuksen saamiseksi opiskelijan on tultava vastaanotolle. Ulkopaikkakuntalaiset voivat käyttää oman paikkakunnan terveysasemaa.

Kuraattori

Opiskelija voi ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos

 • on huolia yksityiselämässä tai ristiriitoja ihmissuhteissa
 • kaipaat tukea raha-asioiden selvittelyssä tai itsenäistymisessä
 • koulussa on vaikeaa
 • on ongelmia päihteiden kanssa

Kuraattori etsii yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti kotiväen kanssa ratkaisua opiskelijan ongelmatilanteisiin sekä ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Matalan kynnyksen ja luottamuksellinen keskusteluapu. Työ painottuu psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esimerkiksi

 • mielialan muutos
 • ahdistuneisuus
 • perheessä tapahtuneet muutokset
 • huoli omasta mielenterveydestä

Tavattavissa koululla ma, ti ,ke ja pe klo 8-16.

Ajan voi varata itse wilman kautta tai puhelimitse. Vastaanotolle voi ohjautua myös esim. terveydenhoitajan kautta.

Psykologi

Opiskelija voi ottaa yhteyttä psykologiin, jos on

 • mielialan laskua tai yleisesti pahanolon tunnetta
 • uupumusta, ahdistuneisuutta
 • opiskeluun liittyvää stressiä
 • ihmissuhteisiin liittyviä huolia
 • elämässä kriisitilanne
 • oppimisen pulmia
Myös huoltaja voi ottaa yhteyttä psykologiin alaikäisen opiskelijan asioissa.

Lääkäri

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden sairaanhoito tapahtuu oman lääkärin tai asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen omalääkärin vastaanotolla. Koululääkärin vastaanotolle ajanvaraukset terveydenhoitajan kautta.

Hammashuolto

Salon seudulla asuvien opiskelijoiden hammashuolto tapahtuu asumisosoitteen mukaan kyseisen alueen hammashuollossa.

Yhteystiedot

Siirry yhteystietoihin