Tuutortoiminta


Ammattiopistossa toimii tuutor-opiskelijoita, jotka ovat opinto-ohjaajien apuna mm. esittelemässä opintotarjontaamme peruskoululaisille kouluissa tai heidän huoltajilleen vanhempainilloissa. He kierrättävät myös peruskouluryhmiä opistossamme ja auttavat uusia opiskelijoita esim. pitämällä tuutorvartteja. Tuutorit osallistuvat myös tuutorkoulutuksiin ja tuutorkokouksiin. Toiminnasta ja siihen osallistumisesta saa lisätietoja opinto-ohjaajilta.

Yhteystiedot

autoala | logistiikka | maarakennus | kone- ja tuotantotekniikka
Susanna Vasama | 0447704271

tekninen suunnittelu | talonrakennus | pintakäsittelyala | talotekniikka | kiinteistöpalvelut | sähkö- ja automaatiotekniikka | tieto- ja tietoliikennetekniikka
Ulla Jokinen | 0447704533

sosiaali- ja terveysala | käsi- ja taideteollisuus
Sari Mäki-Latikka | 0447704660

hiusala | majoitus- ja ravitsemisala | liiketalous ja kauppa | tietojenkäsittely | puhdistuspalveluala
Paula Ekman | 0447704673