Yrkesinstitutet i Salo regionen


Om oss

Institutet har cirka 4500 studerande på två olika campus i Salo stad. Vi erbjuder arbetslivsorienterad inlärning för över 50 examina inom 21 utbildningsbranscher. Vi har även ett nära samarbete med det lokala närings- och arbetslivet. Studieplanen är mycket praktisk, inklusive inlärningsperioderna ute i arbetslivet. Vi är en aktiv och utvecklande aktör i Salo regionen och en aktiv medlem i regionens tvärvetenskapliga affärsnätverk.

Vi erbjuder

 • yrkesutbildning och studiestigar för unga och vuxna studerande
 • grundläggande yrkesutbildning och inlärning i arbetet för vuxna
 • specialyrkesexamen och inlärning i arbetet för vuxna
 • flexibla studiestigar för dem som är i arbetslivet
 • förberedande och orienterande utbildning

Vårt utbildningsutbud

 • Bil- och transportteknik
 • Företagsekonomi
 • Rengöringsservice
 • Databehandling och programvara
 • Byggnad
 • Hantverk och konstindustri
 • El- och automation
 • Hårbransch
 • Social- och hälsovård
 • ICT
 • Maskin-, metall- och energibransch
 • Teknik och kommunikation
 • Material- och processteknik
 • Restaurang och storkök
 • Undervisning och handledning
 • Turism

Besöksadresser

Taitajankatu 2-8 | 24240 Salo | Finland
Hyvoninkatu 1 | 24240 Salo | Finland