Osaavaa työvoimaa yrityksen tarpeisiin


Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy yhtenä keskeisenä osana työpaikalla oppiminen. Näin varmentamaan, että opiskelijat saavat teoriaopetuksen lisäksi riittävät valmiudet käytännön työtehtävien hoitamiseen.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat koulutussopimus ja oppisopimus

Opiskelija voi hankkia tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittavan osaamisen joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä joustavasti.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävissä. Koulutussopimus ei ole työsopimus, eikä siitä makseta palkkaa opiskelijalle.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo työssä olevan. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai vain tutkinnon osan. Oppisopimus sopii myös ammatillisen lisäkoulutuksen hankkimiseen. Opiskelija voi hankkia osaamista koulutussopimuksen ja oppisopimuksen yhdistelmänä.