Työpaikkaohjaajakoulutus


Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työpaikkaoppimisen tavoitteena on koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen, osaamisen syventäminen ja opiskelijan työllistymisen edistäminen.

Järjestämme maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä työelämän ja tutkinnonjärjestäjän välillä sekä taata opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille oikeudenmukainen ammattitaidon arviointi. Koulutusten sisältö perustuu Opetushallituksen laatimiin perusteisiin. Lisä- ja täydennyskoulutus vahvistavat ammatillisen osaamisen arviointitaitoja, joita tarvitaan työpaikkaoppimisen ohjaamisen lisäksi myös esimiestyössä.

Koulutusten ajankohdat ja haut löydät täältä

Työpaikkaohjaajien palautekysely 2018